Monopolist med Telenor som viktig partner

Landet som fremdeles er en del av Serbia har en GSM-operatør, der Telenor eier 40,1 prosent.

Landet som fremdeles er en del av Serbia har en GSM-operatør, der Telenor eier 40,1 prosent.

Montenegro Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

ProMonte 07.96 62.000 67 % 100 %

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

Til toppen