Monopolistene vinner DSL-markedet

De tidligere telenomopolene vil vinne krigen om DSL-kundene, fordi selskapene kontrollerer telenettet.

De tidligere telenomopolene vil vinne krigen om DSL-kundene, fordi selskapene kontrollerer telenettet.

Det er konklusjonen i en rapport fra den tyske investeringsbanken West LB Panmure, gjengitt i Computer Sweden.

West LB Panmure mener at de tidligere telemonopolene vil vinne fordi den påtenkte telekonkurransen i telenettene som DSL-tjenestene baserer seg på ikke vil bli noe av. Banken mener at 10 prosent av teleselskapenes inntekter i 2005 kommer fra DSL-forbindelser, og at det blir svært vanskelig for nye selskap å etablere seg på markedet der ett selskap eier nettene.

Banken har først og fremst undersøkt Frankrike, Italia, Tyskland, Storbritannia og Spania, og mener at det maksimalt vil finnes to konkurrenter til de nasjonale teleselskapene i hvert land. Om ikke fordi de fleste DSL-kundene vil velge det samme selskapet som de kjøper sine øvrige teletjenester fra, og det er gjerne det tidligere telemonopolet.

Til toppen