Monster kjøper Jobline

Det bekreftes nå at den amerikanske internettrekrutteringstjenesten Monster.com vil overta svenskbaserte Jobline til en pris betydelig over siste børskurs.

Det bekreftes nå at den amerikanske internettrekrutteringstjenesten Monster.com vil overta svenskbaserte Jobline til en pris betydelig over siste børskurs.

I henhold Dagens Industri byr amerikanerne 30,70 svenske kroner for aksjene i det svenske selskapet Jobline AB. Da selskapet ble stanset på børsen onsdag lå kursen på 11,50 svenske kroner

Amerikanerne er med andre ord villige til å betale en betydelig premie i forhold til siste omsetningskurs.

Budet verdsetter Jobline til rundt 1,2 milliarder svenske kroner. 49 prosent av aksjonærene skal allerede ha akseptert budet fra morselskapet til Monster.com - TMP Worldwide.

Jobline hadde i første kvartal en omsetning på 8,3 millioner euro, hvilket var en nedgang på 4,3 prosent fra fjerde kvartal 2000.

Samtidig steg ordremengen med 2,9 prosent til 12,3 millioner euro.

Resultatet før av- og nedskrivninger, samt engangskostnader, ( EBITDA ) endte med et underskudd på 14,5 millioner euro i årets første tre måneder.

Ledelsen varslet i forbindelse med resultatfremleggelsen ytterligere kostnadsreduksjoner i de kommende kvartalene. Målet om å oppnå break-even i kontantstrømmen i første kvartal 2002 ble opprettholdt.

Selskapet hadde ved utgangen av mars fortsatt rundt 56 millioner euro i kontanter.

Jobline-direktør Haakon Gellein var ikke tilgjengelig for kommentar da digitoday ringte.

Til toppen