Mønsterbedrift kryper til korset

British Telecom (BT) planlegger omfattende endringer i driften samtidig som selskapet skal hente 5,9 milliarder pund eller 77 milliarder kroner i et forsøk på å få kontroll på selskapets gjeld.

British Telecom (BT) planlegger omfattende endringer i driften samtidig som selskapet skal hente 5,9 milliarder pund eller 77 milliarder kroner i et forsøk på å få kontroll på selskapets gjeld.

Planene som BT nå har presentert betyr ikke bare at flere deler av selskapets virksomhet skilles ut, men også at selskapet skal hente rekordartede 77 milliarder kroner i ny kapital for å redusere gjelden på nær 400 milliarder kroner.

Aksjene selges for 3 pund, eller 47 prosent rabattert i forhold til onsdagens sluttkurs på BT-aksjen. Eller en femtedel av hva aksjen var verdsatt til i januar i fjor, skriver Financial Times.

Den nye styrelederen i BT, Christopher Bland, som tiltrådte 1. mai har altså ikke brukt særlig mer enn en uke på tiltakene som skal få BT ut av bakevja. Nå er det utskilling og fisjon som er oppskriften på å skape tillit blant eiere og kunder.

Blant virksomhetene som blir skilt ut er mobil- og telefonkatalogvirksomheten og da spesielt "gule sider", som selskapet regner med kan gi inntil 40 milliarder kroner i kassa.

Det er ventet at amerikanske AT&T kjøper BTs aksjer i det felleseide og en gang BT-etablerte Concert.

Bland sier at tiltakene skal styrke BTs finansielle posisjon, og skal på en best mulig måte ivareta aksjonærenes interesser.

Ut over disse tiltakene kommer salg av selskapets hovedkontor i London og salg av spanske og japanske mobilaksjer til Vodafone.

BT har også lagt fram sine regnskapstall for fjerde fiskalkvartal, én uke før planen. Resultatet endte på minus 2,8 milliarder pund før skatt, eller 36 milliarder kroner. Salget steg med 0,7 milliarder pund til 5,4 milliarder pund. Resultatet forverres av goodwillkostnader på tre milliarder pund.

BT ble solgt av britiske myndigheter i 1994, og var da det første privatiserte teleselskap i Europa.

Til toppen