Monsterfusjon truet av kursras

Lycos Europe skulle kjøpe Spray og bl.a. Nettavisen, men nå trues hele avtalen av betalingsproblemer.

Lycos Europe skulle kjøpe Spray og bl.a. Nettavisen, men nå trues hele avtalen av betalingsproblemer.

Den nordiske Internett-bransjen står foran store forandringer, for kongen er kjøpt opp. Lycos Europe signerte en fusjonsavtale med svenske Spray Ventures, som har portaler i Norge og en rekke land andre europeiske land. Spray eier også Nettavisen. Men nå spøker det for oppkjøpsavtalen fra september. Fusjonen er en komplisert transaksjon der begge selskaper skal kjøpe aksjer hos hverandre. Spray skal etter avtalen kjøpe åtte millioner Lycos Europe-aksjer i fire omganger frem til 2002. Lycos Europe skal på sin side gi 84,3 millioner aksjer for å overta Spray.


I praksis betyr avtalen at eierne av Spray har sagt seg villig til å skyte inn kapital i Lycos Europe. Men i en pressemelding som ble sendt ut i går forteller Spray at de ikke klarer å betale den første av de fire rundene på 170 millioner kroner. Totalt skal Spray-eierne betale inn 650 millioner svenske kroner.

Spray har ikke klart å finansiere aksjekjøpet, forteller selskapet og sier derfor det er nødvendig å reforhandle betalingsbetingelsene. Men en annen forklaring er at selskapet ikke vil. For avtalen tilsier at Spray skal betale 10 euro for hver Lycos Europe-aksje. Men aksjekursen til Internett-selskapet står nå bare i 4,7 euro.

I september, da avtalen ble forhandlet frem, sto kursen i 12 euro. Lycos Europe sier de ikke er avhenging av pengene fra Spray for å drive videre. De to selskapene skal nå forhandle om betalingsbetingelsene, men flere andre store fusjoner har veltet på mindre enn 650 millioner kroner. Lycos Europe kan nå stille krav om lavere aksjeutbytte til Spray-eierne som kan være vanskelig å svelge.

Blant annet skal kursfall ha vært en viktig årsak bak fusjonsbruddet mellom de to konsulentselskapene Cell og tyske Pixelpark.

Til toppen