Montel: -Valebrokk ønsket å knekke oss for godt

TDN og Montel møtes nå i retten etter tre år. Montel mener partenes avtalebrudd skyldes et ønske om å knekke en seriøs konkurrent.

Det er mye gammel moro som i disse dager rulles opp i Oslo Tinghus. For de to involverte partene er det imidlertid alvorlig nok. Gamle bekjentskaper, avtaler gjort på Theatercafeen, samt ansatte som bytter side er noen av ingrediensene i den rettsaken som nå verserer mellom Dagens Næringsliv og Montel.

De to opprinnelige samarbeidspartnerne er mildt sagt uenige om saksforholdet rundt distribusjon av informasjon om og til kraftmarkedet.

Samarbeidet ble startet så langt tilbake som i 1993. I 1997 skar det seg imidlertid fullstendig mellom partene. Hvorfor den gode tonen forsvant og hvem som er erstatningsansvarlig er det i dag full strid om.

Begge partene krever omlag 2,5 millioner kroner av hverandre for brutte avtaler. Med renter er beløpet i dag kommet opp mot 4 millioner kroner.

Ifølge Dagens Næringsliv, som er eier av TDN, skyldes problemene at Montel var altfor rundhåndet med å dele ut prøveabonnementer til TDN Kraft tjenesten.

Tidligere DN-sjef Kåre Valebrokk skal i retten sist torsdag ha lagt vekt på at 70-80 sluttkunder over en lengre periode hadde tilgang på nyheter fra TDN Kraft uten at DN fikk betaling for dette og uten at dette var avtalt med Montel.

- Vås, sier Tom Nyblin i Montel til digitoday.no, saken ble satt i gang for å ta knekken på oss en gang for alle. Valebrokk uttaler seg mot bedre vitende.

Opprinnelig var det avsatt 14 dager til saken. Fordi DN skal ha trukket en rekke av sine vitner er det imidlertid håp om at saken kan bli avsluttet enda tidligere.

-Vi kan legge frem dokumentasjon på at TDN selv har vært mer rundhåndet med prøveabonnement enn det de i dag hevder. DN har dessuten drevet salg av TDN Kraft i strid med den avtalen som var mellom partene, fortsetter Nyblin til digitoday.no.

Dersom Montel taper saken blir selskapet nødt til refinansiere virksomheten. Leverandøren av informasjon om og for kraftmarkedet skal etter det digitoday.no erfarer i dag ha omlag 1.500 kunder mot TDN Krafts 200 kunder. Da samarbeidet med Montel ble brutt i 1997 skal TDN Kraft ha hatt omlag 400 kunder.

Det hjelper heller ikke at Tom Nyblin selv er tidligere salgssjef i TDN. Han gikk over til Montel da tonen fortsatt var god mellom partene. Idag er tonen ikke like god.

Til toppen