Moody's jekker ned Telenor

Kredittvurderingsbyrået Moody's har foretatt en nedgradering av Telenors kredittrating.

Graderingene som gis av blant andre Moody's legges til grunn av banker og kredittinstutusjoner når en bestemmer rentenivå på lån.

Dette betyr at lavere rating gir dårligere lånebetingelser.

Moody's flytter riktignok Telenor bare ett hakk ned etter at selskapet ble delprivatisert for halvannen måned siden, og trolig er det også delprivatiseringen som er årsak til det.

Telenor hadde tidligere vurderingen "Aa2", som er det beste en kan få og som stort sett bare tildeles stater og statseide selskap. "A2" er Telenors nye rating ifølge Moodys, som derfor også har nedgradert det meste av Telenors gjeld, blant annet de ferske låneopptakene foretatt i fjor i forbindelse med en rekke store oppkjøp.

Det er imidlertid sterke kort Telenor har på hånden for å kunne stabilisere sin kredittrating. Selskapet fikk inn 15 milliarder på emisjonen før jul, og vil kunne inkassere 20 milliarder kroner gjennom en opsjonsavtale om aksjesalg til British Telecom (BT) før nyttår. I tillegg har Telenor en avtale til med BT som gjør det mulig å inkassere ytterligere 11 milliarder kroner, hvorav 10 milliarder er gevinst før 7. februar.

les at Telenor forventet nedgraderingen:

Telenor forventet nedgradering

Til toppen