Mørketall om ID-tyverier i Norge

Norge har ingen oversikt over ID-tyverier, men Datakrim vet at det skjer stadig oftere.

Mørketall om ID-tyverier i Norge

Norge har ingen oversikt over ID-tyverier, men Datakrim vet at det skjer stadig oftere.

Oslo (NTB): 2007 ble et rekordår i USA og Storbritannia for identitetstyveri. I Norge har ingen oversikt over omfanget, annet enn at det skjer stadig oftere.

Datakrimavdelingen i Kripos etterforsker årlig mange identitetstyverier og bekrefter at antallet saker øker år for år. Norske myndigheter har imidlertid ingen oversikt over hvor mange som opplever å bli frastjålet identiteten.

– Nå må vi få kartlagt situasjonen i Norge. Problemet bør ikke bli så stort som i USA før vi gjør noe, sier informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet til Aftenposten.

Tyveriene kan skje på flere måter: Personinformasjon samles inn ved å stjele post eller lommebøker med førerkort og bankkort. Det kan også skje ved hacking av datamaskiner, tapping av offentlig informasjon i databaser eller overvåking av hjemme-PC-er.

– Informasjon på avveie misbrukes mye mer enn tidligere, konsekvensene blir større, og informasjonen misbrukes av kriminelle med økonomiske motiver, sier Tore Larsen Orderløkken, leder for Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS).

Sammen med Datatilsynet tar NorSIS nå initiativ til å starte jobben med å få på plass mer dokumentert kunnskap og statistikk rundt identitetstyveri.

– Nå ønsker vi å få med banker, politiet, Datatilsynet og aktuelle departementer i jobben med å samordne et ID-tyveriregister og et senter som kan gi informasjon, jobbe forebyggende og hjelpe dem som er utsatt for ID-tyveri, sier Orderløkken.

Til toppen