Mørkt for SAP, lyst for IFS

Konkurrentene ser mørkt på livet på grunn år 2000-problemet, men foreløpig skinner sola for svenske IFS. For å holde liv i salget inntil nyttårsaften har selskapet laget en ferdig innstilt versjon av sin økonomiløsning.

Konkurrentene ser mørkt på livet på grunn år 2000-problemet, men foreløpig skinner sola for svenske IFS. For å holde liv i salget inntil nyttårsaften har selskapet laget en ferdig innstilt versjon av sin økonomiløsning.

Ifølge SAP og enkelte analytikere er salget av avanserte økonomi- og bedriftsstyringssystemer (ERP) i ferd med å gå i stå. Fordi kundene ikke rekker å bli ferdige før nyttår, utsetter de innkjøpene for å sikre en smertefri overgang til år 2000. Dette har ført til at blant andre SAP har varslet om svakere salg (se egen sak i høyre marg).

Der konkurrenter som SAP, Baan og svenske Intentia allerede sliter, velter kundene fremdeles inn hos svenske IFS, en av flere leverandører til mellomstore bedrifter. Selskapet, som blant annet konkurrer med norske Agresso, forteller at deres salgsinntekter viste en solid vekst i først kvartal.

Selskapet offentliggjorde foreløpige regnskapstall som viser en salgsvekst hele 80 prosent fra første kvartal i fjor til i år, selv om fortjenesten trolig bare vil øke med 36 prosent. IFS forteller at de doblet salget i år og tror på en ny dobling i år til tross for år 2000-problemet.

Noe av optimismen skyldes at IFS, i likhet med SAP, er klar med en ferdiginnstilt versjon av pakken som gjør det mulig for mange kunder å gå over til økonomisystemet i løpet av et par måneder. IFS peker på at deres Fast Track-pakke inneholder den fulle programvaren, det er den krevende jobben med å tilpasse pakken IFS langt på vei har gjort. Kundene vil derfor senere kunne videreutvikle løsningen og justere parametere selv.

Til toppen