Morten Lundal vil bli europeisk epostmester

Gjennom nyskapingen TTYL (talk to you later) skal Nextra satse nær 150 millioner kroner på sin meldings- og epost-tjeneste. Nå er målet etablere seg som en europeisk epostsentral, før alle andre gjør det samme. Og å bli størst.

Ifølge administrerende direktør i Nextra, Morten Lundal, som også er konserndirektør for Internett i Telenor, bygger satsingen i TTYL på selskapets eksisterende meldingstjeneste, med røtter tilbake til Telepost Communication for ti år siden.

Inn i selskapet løftes nå den delen av Nextra som har levert globale meldingsttjenester til Concert, som i fjor alene omsatte for vel 60 millioner kroner. Selskapet omfatter 50 ansatte fra starten og har allerede selskap som kunder som representerer 500.000 ansatte, hvorav 80 prosent i utlandet.

Fra før er Nextra etablert som aksessleverandør i 11 europeiske markeder, men nå satser selskapet sterkt på en spesiell nisje.

Forretningsidéen er europeiske bedrifters eposttjenester. I dag velger de fleste bedrifter å kjøpe egen server for epost, men Nextra vil med sitt nye selskap gjøre denne jobben.

- Nå kan bedriftene outsource denne tjenesten til andre. Dette er en god idé, mener Lundal, som likevel ikke er 100 prosent sikker på hvor god idéen er:

- Det finnes ingen andre som gjør dette i Europa. Enten er dette forferdelig dumt, eller så er dette forferdelig lurt, konkluderer Lundal.

Han sier til digitoday.no at det vil komme stadig flere nisjeaktører i tillegg til de tradisjonelle ISP-virksomhetene.

- Vi vil være først på meldingsområdet, og mener vi nå er først ute på et europeisk plan. Det finnes mange nasjonale meldingsleverandører, og også flere store amerikanske selskap. Men ingen som finnes i så mange europeiske marked som der vi er representert i dag.

Viktig for utbredelsen av TTYLs tjenester er da også Nextras eksisterende virksomhet. Salgsorganisasjonene vil nemlig selge alle produkter. TTYL har valgt Amsterdam som sitt europeiske fokuskontor der de fleste av selgerne skal sitte, mens ledelsen og produktmiljøet vil sitte på Skøyen i Oslo.

Markedet for meldings- og eposttjenester anslås til å omfatte 100 millioner ansatte i europeiske bedrifter, noe som gir et(t) enormt marked. Nextra er villig til å investere 150 millioner kroner for å ta sin del av dette markedet.

Lundal tror selskapets europeiske profil blir avgjørende for selskapet, spesielt i forhold til amerikanske konkurrenter.

- Der er de mer vant til et enormt marked, og føler det blir litt for komplekst med Europa og alle de ulike markedene som finnes her. Ikke bare finnes det kulturelle forskjeller mellom nasjonene, men også andre forskjeller som gjør det frustrerende for amerikanske aktører å arbeide i Europa, sammenliknet med sitt enorme hjemmemarked, tror Lundal.

- Vår styrke er at vi er her allerede, sier Lundal, som har ambisjoner om å finnes i alle europeiske land men han vil ikke ekspandere lenger øst enn det selskapet er i dag.

- Vi ser at flere av de sentraleuropeiske markedene modnes fort i dag. Vi startet som ISP i Tsjekkia for ett år siden og i dag selger vi et titalls fastlinjer til Internett hver uke. Som en ren ISP ville vår vekstrate lett kunne avta i løpet av få år, noe en nå ser tendenser til i Nord-Europa. Men som en kommunikasjonspartner til bedriftsmarkedet vil vi ha en lengre vekstfase foran oss. Se for eksempel på Italia, der vi knapt har begynt, og der potensialet er enormt, avslutter Lundal.

Til toppen