Moss går ut i nettskyen

En hærfører, sier Microsoft om kommunen.

Moss går ut i nettskyen
Moss kommune skal nå kjøre store deler av serverapplikasjonene sine i Microsofts skytjeneste. Fra v. rådgiver Ole-Erik Thornquist i Skill og kommunens sikkerhetssjef Terje Jensen. Bilde: Marius Jørgenrud

OSLO/MESH (digi.no): Moss kommune startet i 2011 dialog med Datatilsynet for å avklare om de lovlig kunne flytte sin e-postløsning over i Microsofts skytjeneste Office 365.

Dette var nybrottsarbeid i norsk offentlig sektor.

Etter en lengre prosess fikk de grønt lys fra myndighetene, slik også Narvik kommune fikk for sitt valg av alternativet Google Apps. Tilsynet behandlet de to forholdene samtidig, og den prinsipielle avklaringen banet vei for bruk av skytjenester i det offentlige, under gitte forutsetninger.

Nå tar Moss et langt større sprang ut i skyen. Over påske går startskuddet for å flytte servere ut i Microsoft Azure, altså i datasentraler som befinner seg i Amsterdam eller Dublin.

I løpet av ett år skal anslagsvis 40 prosent av kommunens IT-plattform og databehandling være migrert ut. Moss har valgt en såkalt hybrid cloud-løsning.

Rådgiver Ole-Erik Thornquist hos kommunens lokale IT-partner Skill forklarer bakgrunnen for prosjektet.

– Moss er i en alvorlig økonomisk situasjon, slik mange kommuner er. IT-plattformen var preget av begrenset lagringskapasitet. De fysiske serverne for dagens VMware-miljø var i ferd med å gå ut på garanti.

– IT-avdelingen var også tett knyttet opp mot drift av infrastrukturen, uten tid til å jobbe ut mot miljøene. Videre var det ønske om støtte for disaster recovery (katastrofe-gjenoppretting), noe man ikke hadde tatt seg råd til. Administrasjonen hadde også behov for nye samhandlingsverktøy, forteller Thornquist.

Rådgiveren sier til digi.no at Moss først tar i bruk lagringstjenester i skyen. Så skal de flytte én og en applikasjon over. En kommune har typisk 150 til 200 applikasjoner og fagsystemer. I Moss har de nå litt over hundre virtuelle servere.

Disse skal nå vekk fra VMware og over på Microsofts Hyper-V plattform.

– Vi tar for oss én og én servertjeneste og vurderer både egnethet i forhold til teknologi og sikkerhet, det vil si om tjenesten inneholder data vi ikke ønsker ut i skyen, sier han.

Innbyggernes helseopplysninger skal ikke ut i skyen med det første.

– Foreløpig har vi holdt helseopplysninger utenom, sa Moss kommunes sikkerhetssjef Terje Jensen under et pressemøte tirsdag denne uken.

Jensen fremholdt at de lot seg inspirere av Odense kommune i Danmark som tidlig tok i bruk nettskyen, og sa at Moss faktisk var enda litt tidligere ute enn Narvik her til lands.

– Moss har vært i en veldig lang prosess med Datatilsynet. Fra dialogen startet opp tok det halvannet år før man fikk et godt grunnlag på plass. Når man så på bruk av Azure kom bekymringen for om vi måtte gå opp den samme løypa en gang til, sier rådgiver Thornquist.

Terje Jensen i Moss kommune føler seg trygg på leverandørvalget, og valget av skymodellen.
Terje Jensen i Moss kommune føler seg trygg på leverandørvalget, og valget av skymodellen. Bilde: Marius Jørgenrud

Å flytte offentlig data ut i en internasjonal nettsky kan være kontroversielt, men handler i bunn og grunn om at etaten eller kommunen må være nøye med å foreta en grundig risikovurdering, samt ha på plass en grundig databehandleravtale.

Det foreligger ingen blankofullmakt fra Datatilsynet, så hver enkelt organisasjon må selv sørge for at de er innenfor regelverket.

– Hver enkelt kommune må klassifisere sine data. Men metodikken er lik. Her ligger det mange råd Datatilsynet kan tilby, sier Ole-Erik Thornquist i Skill.

digi.no spør sikkerhetsansvarlig Terje Jensen om han føler seg trygg på at kommunens data er sikre når så store deler av databehandlingene skal foregå i utenlandske datasentraler.

Han føler seg trygg. Også nå vi bringer inn elementet med NSA-spionasje, det amerikanske PRISM-programmet for overvåking av nettrafikk og lignende bekymringer det er naturlig å ta opp.

– Jeg føler meg fremdeles trygg. Det har bakgrunn i informasjon vi har fått fra Microsoft, samt våre egne risikovurderinger, sier Jensen.

Christine Korme i Microsoft kaller Moss kommune «en hærfører i innføring av nettskyen.
Christine Korme i Microsoft kaller Moss kommune «en hærfører i innføring av nettskyen. Bilde: Marius Jørgenrud

Jensen vedgår at ikke en eneste innbygger i Østfold-kommunen har meldt inn bekymringer om kommunens valg, ikke at nettsky-satsingen deres har vært gjenstand for nevneverdig medieomtale til nå.

Microsoft Norge har endelig fått en spydspiss blant norske kommuner, på det som er programvaregigantens største milliardsatsing kanskje noensinne.

– Moss er en hærfører i bruk av nettskyen, proklamerte Microsofts kommunikasjonsdirektør Christine Korme under et pressemøte tirsdag.

Tror på lønnsomhet

Som pioner på området har Moss vært nødt til å hente inn ekstern hjelp. Ikke bare fra IT-partneren, men tidligere også Det norske Veritas og advokatbistand fra Simonsen.

Likevel mener de at regnestykket svarer seg.

– I løpet av et femårsperspektiv går dette ganske sikkert i pluss. Det har en etableringskostnad, og det koster å være først ute. På enda lengre sikt vil økonomien i prosjektet naturligvis bli bedre. Vi slipper de veldig høye investeringene i lagring og backup for å ta unna behovet om fire år, det er klart det har en verdi, sier IT-sjef Bjarne Blom i Moss kommune.

Timing har vært viktig i dette valget, ettersom IT sto overfor betydelige investeringer hvis de skulle gå til innkjøp av nye servere.

– På prisområdet slo dette ganske dramatisk ut. Kommunen hadde begrensede midler og ikke råd til store utskiftninger. Pay-as-you-go tankegangen med skytjenester traff derfor veldig godt, sier Thornquist.

Kommunen har regnet seg frem til at de sparer cirka 12 millioner kroner i kommende femårsperiode på hybrid-løsningen, kontra å kjøre bare egne lokale servere.

– Det å gå hybridveien har faktisk hele 50 prosent lavere investeringskostnad. Det er dramatisk for en kommune med vesentlige kutt i budsjettene sine, sier Skill-rådgiveren.

10-20 norske kommuner har tatt kontakt for å høre om sky-erfaringene våre, sier IT-sjef Bjarne Blom i Moss kommune.
10-20 norske kommuner har tatt kontakt for å høre om sky-erfaringene våre, sier IT-sjef Bjarne Blom i Moss kommune. Bilde: Marius Jørgenrud

IT-sjef: Vi blir ikke arbeidsledige

Hva skjer med IT-avdelingen i Moss kommune nå? Fra å ha brukt nærmest all sin tid på drift, får de plutselig kapasitet til å gjøre også andre ting.

– Nei, vi blir ikke arbeidsledige, men får mulighet til å gjøre noe annet. Vi får mer tid til å gå ut til virksomhetene for å se på bruken av IT og hvordan de kan nyttegjøre seg av det på en god måte. Ved å frigjøre tid brukt på drift kan vi få mer ut av investeringene vi gjør, sier IT-sjef Bjarne Blom. Han leder en avdeling på ni ansatte.

– Det blir sagt, Blom, at ingen har mistet jobben i kommune-Norge ved å velge Microsoft som leverandør. Det anses som trygt. Du føler ikke at dette har vært et for trygt valg. I hvilken grad vurderte dere alternativer?

– Ja, det er det man sa om IBM i gamle dager. Alternativene er der, men vi har veldig høy kompetanse på Microsoft, det er det som har vært strategien i bunnen av all driften vår. Grunnen er at det virker. Det er det viktigste for oss. Vi vil ikke ha et eller annet åpent miljø som det er vanskelig å få kompetanse på, både internt og eksternt. Det kan være billig å skaffe, men er dyrt å drifte.

    Les også: