Moss-selskap eksporterer innholdstjenester

ViaNett inngår nye avtaler i Portugal, Tyskland, Frankrike og Norge med millionpotensiale.

Teknologiselskapet knytter kunder, innholdsleverandører og distributører sammen i ViaNett Mobile Global Network. Siden desember 2003 har selskapet i Moss, som lever i skyggen av de store, inngått kontrakter med millionpotensiale i Norge og utlandet. Det lille selskapet satser internasjonalt, men har valgt en annen strategi enn konkurrentene. ViaNett finner samarbeidspartnere i stedet for å investere i lokale selskaper i andre land.

ViaNett har i januar levert sin SMS-plattform, ViaNett Advanced Mobile System, til et anerkjent selskap i Portugal, Innovagency SA. Kontrakten vil gi inntekter på ca kr 400 000 i løpet av ett år, og er ikke tidsbegrenset. Samtidig er ViaNett i sluttforhandlinger med et norsk selskap om en leveranse med et tilsvarende potensiale.

ViaNett har inngått samarbeids- og distribusjonsavtaler med Carrot Communication og Eurobate, norske selskaper som blant annet har distribusjon i Norge og Sverige.

I tillegg har selskapet nå global distribusjon med BoA.net i Tyskland og premium-meldinger via Netsize i Frankrike. Premium-meldinger er meldinger som koster penger for mottaker. Selskapet har dessuten 15 forhandlere av sine systemer for e-handel og innholdsadministrasjon i Norge og Danmark.

I motsetning til andre SMS-selskaper i Norge, bygger ViaNett bevisst et partner-apparat og allianser med andre som delvis framstår som konkurrenter. "Vi har tro på at markedet er så stort at det er bedre å benytte seg av andres kompetanse og markedsposisjon, framfor å bygge alt selv. På den måten tar vi dessuten mindre risiko, og får raskere bygget et slagkraftig distribusjonsapparat.", fremholder daglig leder, Lars Helland i ViaNett.

Enkle løsninger for spesielle behov:

ViaNett har utviklet såkalte klientløsninger som enkelt kan tilpasses ulike behov. Dette er programmer som kommuniserer med ViaNett Mobile Distribution Server. Med disse programmene kan selskapet levere løsninger til kunder med behov for ulike typer varsling samt nytte-tjenester og underholdning.

"Gründere som har en god idé, kan komme til oss, og få realisert sin idé uten at kostnadene kveler potensialet før idéen er prøvd."

Et eksempel er løsningen som ViaNett har utviklet for Visma Business. Systemet gjør det mulig å varsle f.eks. ansatte, kunder eller leverandører automatisk, eller registrere data via mobil-telefonen. Tilsvarende løsninger vil bli lansert for andre systemer innen kort tid.

ViaNett Mobile Client Access kan leveres og kombineres med Microsoft-basert teknologi eller f.eks. Linux-baserte systemer. Kunden kan velge den koblingen som passer best, avhengig av systemet kunden benytter selv. Forløpere til disse løsningene har tidligere vært nominert to ganger til årets produkt i Kapital Data. På kundelisten for denne typen løsninger, har selskapet flere mindre levandører av underholdning samt kunder som TrioVing, urmaker og gullsmed Bjørklund, Norsk Institutt for Luftforskning, TietoEnator Healthcare med flere.

Selskapet er nå i dialog om å lansere disse enkle løsningene internasjonalt sammen med en partner med bredere distribusjon.

Ikke akkurat børs, men gjerne investorer:

"Med en forventet omsetning i 2004 på noe over kr 5 000 000 og kun 5 ansatte, er vi vel ikke akkurat et typisk børsobjekt," sier Helland. Selskapet har imidlertid lagt ut agnet til mulige investorer. Hittil har det selv hentet inn noen eksterne aksjonærer, og i forhold til tidligere emisjoner, har selskapet blitt verdsatt til omkring kr 10 000 000. "Vi vet at teknologien vår virker, og vi har tross alt 3 produktområder (SMS, publisering og e-handel) med solide referanser. Vi kunne trenge noe mer trøkk ut, og kapital til å tenke langsiktig." ViaNett merker et bedret marked, og med de store norske aktørene Cellus og Telitas på vei mot børs, kan det være investorer som leter etter noe mer urørt.

Les mer om:
;