Mot alternativt UMTS-forslag

Krefter innenfor amerikansk mobilindustri ønsker at USA skal satse på sin egen mobilstandard, og ikke støtte ETSI-forslaget fra januar.

Krefter innenfor amerikansk mobilindustri ønsker at USA skal satse på sin egen mobilstandard, og ikke støtte ETSI-forslaget fra januar.

Sprint PCS, Lucent Technologies, Motorola Cellular Infrastructure Group, Nortel og Qualcomm vil satse på sin egen standard for tredje generasjon mobilstandard (3G), og skal ha de tekniske løsningene klar senest i år 2000, basert på "CDMAOne" som igjen er basert på CDMA IS95-grensesnittet, som i dag dominerer det amerikanske markedet. Teknologien ble opprinnelig utviklet av Qualcomm.

Forslaget vil senere settes opp som et amerikansk motforslag til det europeiske forslaget som ble vedtatt på et møte i den europeiske telestandardiseringsorganisasjonen, ETSI, i januar. Dette møtet endte i en kompromissløsning kalt Utra, som betyr at mobiltelefonene skal tolke signaler fra mobilnett basert på to standarder: W-CDMA, som i Ericsson og Nokias opprinnelige forslag, og TDMA-CDMA, som støttes av blant andre Siemens, Motorola og Alcatel Alsthom.

Mens en i Europa har tradisjon for å komme til enighet i standardiseringsspørsmål, er hverdagen i USA mange tekniske løsninger. I dag finnes det tre ulike standarder for det som kalles andre generasjons mobiltelefoni.

Sprint sier i en melding at selskapet skal ha CDMAOne i testversjon i løpet av to år. Dette kommer på toppen av dagens utbygging av mobiltelefoni, som dette og mange andre selskaper er i full gang med.

ETSI skal levere sitt forslag til ny mobilstandard til Den internasjonale teleunionen (ITU) innen 30. juni i år, og ITU skal starte behandlingen av ny mobilstandard til høsten.

Til toppen