Mot EU-aksept for storfusjon BT/MCI

British Telecoms planer om å kjøpe det amerikanske teleselskapet MCI ser ut til å bli godkjent av EU-kommisjonen. Ingen av medlemslandene hadde kommentarer til planene da en rådgivningsgruppe for konkurransesaker behandlet saken denne uken.

British Telecoms planer om å kjøpe det amerikanske teleselskapet MCI ser ut til å bli godkjent av EU-kommisjonen. Ingen av medlemslandene hadde kommentarer til planene da en rådgivningsgruppe for konkurransesaker behandlet saken denne uken.

Dermed kan det se ut som om EU-kommisjonen ikke vil ha noen innvendinger mot BT-planene som vil etablere et av verdens største televerk, under navnet Concert. Det er ventet at EU-kommisjonen kommer med sitt endelige ja i mai, som er i god tid før tidsfristen som er 11. juni.

Fra før har de amerikanske telemyndighetene FCC gitt positive signaler, men et resultat herfra ventes først etter at EU-kommisjonen har sagt sitt.

I de to selskapene er det heller ingen særlige høye røster som er uenige i veivalget. MCI-aksjonærene, som avholdt sitt møte like etter påske, stemte for den planlagte fusjonen. BT-aksjonærene skal stemme over forslaget på sin generalforsamling førstkommende tirsdag.

Til toppen