Mot felles standard for 56 kbps

US Robotics, en av pionerene bak 56 kbps-modemer, sier de forventer en internasjonal standard tidlig neste år, og forplikter seg til å oppgradere alle kunder til den nye standarden, gratis.

US Robotics, en av pionerene bak 56 kbps-modemer, sier de forventer en internasjonal standard tidlig neste år, og forplikter seg til å oppgradere alle kunder til den nye standarden, gratis.

56 kbps-modemer ble kunngjort som idé i fjor høst. Teknologien gir en usymmetrisk kommunikasjonskanal over vanlige telefonlinjer, med hastigheter opptil 56 kbps den ene retningen, men begrenset til maksimalt 33 kbps i den andre retningen. To ulike "standarder" er på markedet: x2 fra US Robotics og K56flex fra Lucent Technologies og Rockwell.

Det er ingen vits å investere i slike modemer med mindre du har en viktig kommunikasjonspartner, for eksempel en Internett-tilbyder, som også har investert i teknologien. Slike finnes ikke i Norge, knapt nok i USA. CMP-publikasjonen NettGuide offentliggjør i sitt juni-nummer en test av tilgjengelige 56 kbps-modemer på det amerikanske markedet. De opplevde at bare to leverandører var i stand til å levere produkter som kunne brukes i en praktisk test: US Robotics og Cardinal. Sistnevnte støtter K56flex-normen. Topphastigheten i de praktiske prøvene var rundt 44 kbps, hvilket understreker betydningen av markedsførernes påstand om opptil 56 kbps.

US Robotics' x2 har fått langt større faktisk aksept i det amerikanske markedet, rett og slett fordi disse apparatene er tilgjengelige. AT&T World Net, America Online, CompuServe og IBM Global Services er blant de tjenestene som har batterier av x2-modemer på plass. På den andre siden har Lucent og Rockwell arbeidet mer for å K56flex-normen tilgjengelig for andre produsenter. Denne "standarden" er følgelig mer gjennomarbeidet med tanke på interoperabilitet mellom ulike merker, og har derfor flere tilhengere i bransjen enn x2.

Den første store offentlige demonstrasjonen av K56flex skulle finne sted i dag i New York. Her skal Lucent og Rockwell opptre sammen med støttespillere som Ascend og Compaq, og man regner med å få offentliggjort en lang liste over Internett-tilbydere som støtter deres norm.

InfoWorld Electric skriver at den internasjonale teleunionen ITU (International Telecommunications Union, basert i Genève) er i rute i sitt arbeid med å få fram en standard for 56 kbps-modemer. Etter tidsplanen skal et utkast til standard være klart i september, og en endelig anbefaling - recommendation - skal komme i januar. Trolig vil den anbefalte standarden kombinere elementer fra begge dagens normer.

Kunngjøringen fra US Robotics om at de vil sørge for en gratis oppgradering av sine kunder til den standarden ITU måtte anbefale, bekrefter antakelsen om at selskapet ikke ville tviholde på egenutviklet teknologi, men bøye seg for en internasjonalt vedtatt norm. Det er ingen grunn til å tro at rivalene bak K56flex vil gjøre noe annet. Kanskje kommer det et utspill allerede ved dagens demonstrasjon i New York.

Mange vil mene at den internasjonale standarden for 56 kbps-modemer vil komme for seint. I Norge og andre europeiske land har ISDN vind i seilene som tilgangsmedium til Internett for både individer og mindre organisasjoner. Med sine 64 kbps er selv den enkleste ISDN-forbindelsen raskere enn 56 kbps-modemenes teoretiske maksimum, og den minimale oppkoplingstiden på et par sekunder gjør ISDN desto mer tiltrekkende.

Til toppen