BEDRIFTSTEKNOLOGI

Mot full overhaling av EUs regnskapssystem

EU-kommisjonen innrømmer at deres hjemmesnekrede regnskapssystem, med innslag av Excel og manuelle rutiner, åpner for misbruk i stor stil.

17. des. 2002 - 10:56

Ifølge Financial Times kryper EUs budsjettkommissær Michaele Schreyer til korset i dag. Hun vil innrømme at kommisjonens regnskapssystemet ikke svarer til nye regler, og man må velge mellom full overhaling eller et helt nytt system. Begge alternativene vil antakelig innebære å trekke inn SAP.

EU-kommisjonens regnskapssystem skal styre et budsjett på 98 millioner euro av offentlige midler, til drift av egne avdelinger, delegasjoner og så videre. Regnskapene undergår en intern revisjon, og sjekkes deretter av en slags riksrevisjon kalt "European Court of Auditors", kjent som revisjonsretten.

I fjor erklærte kommisjonens regnskapssjef Marta Andreasen at regnskapssystemet Sincom 2 var vidåpent for misbruk, og måtte erstattes i sin helhet, fortrinnsvis med et SAP-system. Sjefen hennes, daværende budsjettdirektør Jean-Paul Mingasson, avviste påstandene, og fikk henne sparket tidlig i år for illojalitet da hun seinere la fram saken for sjefen for EU-kommisjonen, Romano Prodi, og for medlemmer av EU-parlamentet.

Da hadde revisjonsretten likevel latt seg mobilisere til å undersøke saken, og redigerte en rapport som ble overrakt EU-kommisjonen 8. februar i år. Rapporten er av typen "utkast" og er stemplet konfidensiell. Innholdet er referert i flere offentlig tilgjengelige dokumenter, blant annet i et bakgrunnsdokument fra EU-parlamentets budsjettkontrollkomite, datert 25. september - "On Combating Fraud and Corruption in the European Union" - og i en artikkel lagt ut på nettstedet til aksjonen mot EUs vitamindirektiv, Vitamins For All, "Court of Auditors backs Andreasen in draft report".

EU-parlamentets budsjettkontrollkomite mener regnskapssystemet "bryter med internasjonale standarder for regnskap, har ingen garantier for informasjonsflyten mellom ulike tjenester, gjør det umulig å spore endringer, bemannes av få kompetente regnskapsførere, skiller ikke tilstrekkelig mellom finanskontroll og regnskap, fører til et problematisk regnskapssamarbeid med medlemslandene, og medfører fare for feilaktige utbetalinger av svært høye beløp som det deretter kan bli svært vanskelig å få tilbakebetalt."

Budsjettkontrollkomiteen peker videre på at flere av kommisjonens "directors general" har nektet å erklære sin tillit til systemet.

Artikkelen til vitaminaktivistene mener revisjonsrettens rapport gir Andreasen medhold på alle punkter. Rapporten skal peke på at Sincom 2 er helt uegnet til å styre et budsjett på 98 millioner euro i året. Det er et hjemmesnekret system som ikke en gang holder seg til prinsipper for dobbel bokføring, og som aldri har vært gjenstand for uavhengig ekstern gjennomgang.

Manglene ved Sincom 2 gjør at avdelinger og delegasjoner i hovedsak bruker Microsoft-regnearket Excel som regnskapsprogramvare, og at tallene her overvåkes av manuelle rutiner uten systematiske forbindelser til regnskapsdataene.

Sporingen av transaksjoner bakover i tid er ikke bare mangelfull. Det er også oppdaget tilfeller der data rett og slett er blitt overskrevet.

Det pekes ellers på at bokføringen mangler detaljer om leverandørene og at det ikke er noe sentralt register over bankgarantier. Kontoplanen er mangelfull og inkonsekvent, og datasikkerheten er undermåls.

Den oppsagte regnskapssjefen sier til Financial Times, at hun nå ser ut til å få medhold i sin kritikk av regnskapssystem, selv om kommisjonen offisielt fortsatt mener at hun sviktet sitt ansvar for å holde regnskapssystemet på et høyt faglig nivå.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.