Mot godkjenning for BT/MCI-handel

EU-kommisjonen ser ut til å ville gi sin aksept for at British Telecom (BT) kjøper amerikanske MCI for nesten 150 milliarder kroner.

EU-kommisjonen ser ut til å ville gi sin aksept for at British Telecom (BT) kjøper amerikanske MCI for nesten 150 milliarder kroner.

EU-kommisjonær for konkurransesaker, Karel Van Miert, sa på en konferanse i Brussel tirsdag at kommisjonens behandling av BTs kjøp av 80 prosent av aksjene i den amerikanske teleoperatøren MCI, gikk mot slutten og at det ikke skulle ligge noen regulatoriske barrierer i veien for at de to selskapene slås sammen til den globale aktøren Concert.

Fusjonen følges imidlertid av en del betingelser som BT og MCI må oppfylle, uten at Van Miert ville ikke utdype hvilke betingelser de to selskapene måtte gjøre for å få aksept for planene sine, men sa at Atranterhavstrafikken var en av sakene som kommisjonen så nærmere på.

BT og MCI er sammen en dominerende aktør for teletrafikk mellom Nord-Amerika og Europa.

EU-kommisjonen startet i januar på en firemåneders detaljert undersøkelse rundt BTs ønske om å kjøpe 80 prosent av aksjene i MCI, der BT fra før eier 20 prosent. Målet med oppkjøpet er å skape en internasjonal teleaktør under navnet Concert der de to selskapene vil inngå. I tillegg kommer en del andre teleaktører som lokale partnere. I dette partnersamarbeidet inngår blant annet Tele Danmark, Telenor og svenske Telenordia.

Fusjonen mellom de to selskapene har møtt kraftig kritikk fra både amerikanske og europeiske konkurrenter som med ulike argumenter mener at den ikke bør skje. I USA har kritikerne med AT&T i spissen pekt på at det britiske telemarkedet ikke er åpent for andre, mens europeiske konkurrenter mener at den nye aktøren blir for dominerende, blant annet på atlanterhavstrafikken.

Noe av kritikken forstummet da britiske myndigheter åpnet det innenlandske markedet for internasjonal konkurranse i desember i fjor da 20 internasjonale bedrifter fikk lisenser som gav anledning til bygge ut egen infrastruktur. De siste årene er det bare BT og Mercury som har hatt slik tillatelse.

Til toppen