Mot klarhet i «universell utforming» på web

Fra 2011 er det forbudt å lage nettsider som ikke er tilgjengelige for absolutt alle.

Mot klarhet i «universell utforming» på web

Fra 2011 er det forbudt å lage nettsider som ikke er tilgjengelige for absolutt alle.

Det norske ressursnettverket for universell utforming innkaller til internasjonal konferanse i Oslo 7. mai i år for å diskutere hvorvidt W3Cs nye tilgjenglighetsregler for webtjenester er tilstrekkelig for at nettsider virkelig kan betraktes som tilgjengelige for absolutt alle.

De nye reglene, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, ble vedtatt 11. desember i fjor.

Spørsmålet som konferansen skal svare på, er i hvilken utstrekning retningslinjene i WCAG 2.0 er tilstrekkelig til å tilfredsstille kravene til «universell utforming».

Denne problemstillingen er spesielt aktuell for Norge. En undersøkelse gjort for Helsedirektoratet viser at norske nettsteder har svært mye å ta igjen før de kan betraktes som tilfredsstillende for funksjonshemmede. På den andre siden påbyr den nye antidiskrimineringsloven all IKT som er orientert mot allmennheten, å rette seg etter de syv prinsippene for universell utforming innen 2011. Etter det vil det være ulovlig å bryte de syv prinsippene.

– Konferansen skal fokusere på retningslinjene i WCAG 2.0 om web og tilgjengelighet. Om alle nettsteder rettet seg etter dem, ville det vært et voldsomt framskritt. Men det er ikke dermed garantert at man tilfredsstiller kravene i den norske antidiskrimineringsloven, sier Morten Tollefsen i MediaLT, et spesialisert konsulentfirma som er engasjert i både konferansen og undersøkelsen for Helsedirektoratet.

Tollefsen mener retningslinjene i WCAG 2.0 er «veldig bra».

– Retningslinjene er uavhengige av teknologiske løsninger: De samme kravene stilles uansett om tjenestene er bygget opp rundt html, Flash eller Silverlight. De er dessuten målbare.

I WCAG 2.0 er det 61 kriterier som et nettsted kan testes mot.

– Svaret på disse kriteriene er utelukkende «ja» eller «nei»: Websiden kan bare enten tilfredsstille kriteriet, eller ikke gjøre det. Da er det lett å telle poeng.

Tollefsen mener norske myndigheter bruker «universell utforming» som trendord. De sju prinsippene er allment formulert, og er vanskelige å kontrollere objektivt, i motsetning til WCAG 2.0. De ser slik ut:

  1. Like muligheter for bruk
  2. Fleksibel i bruk
  3. Enkel og intuitiv i bruk
  4. Forståelig informasjon
  5. Toleranse for feil
  6. Lav fysisk anstrengelse
  7. Størrelse og plass for tilgang og bruk

WCAG 2.0 er derimot lite «inn» i det offentlige.

– Hvis det er noen som har tenkt på WCAG 2.0 i det offentlige, så må det være enkeltpersoner.

Tollefsen nevner at Difi er et unntak. De er i ferd med å avgjøre anbud på løsninger for å sjekke framtidige webløsninger opp mot blant annet WCAG 2.0.

– Det som er viktig å få forståelse for, er at det er lite effektivt å kontrollere i etterkant om en ny tjeneste tilfredsstiller WCAG 2.0 eller prinsippene for universell utforming. Disse prinsippene må tas hensyn til under hele utviklingsprosessen.

MediaLT har bidratt til flere prosjekter der man har tenkt universell utforming fra starten av.

– Responsen vi har fått på dette, er at når man tar hensyn til universell utforming i selve prosessen, blir sluttproduktet bedre for alle, sier Tollefsen.

    Les også:

Til toppen