Mot løsning for milliardkrav mot Telenor

I løpet av en måneds tid er det ventet en løsning i saken mellom et kypriotisk selskap og Telenor International, som omfatter et krav fra kypriotenes side på 920 millioner kroner.

Kypripotenes krav, som Telenor offentliggjorde i forbindelse med framleggelsen av sitt årsregnskap i vår, kommer fra det kypriotiske selskapet S&A Telecom Cyprus Ltd.

Det kypriotriske selskapet eier halvparten av det greske joint venturet European Telecom SA, der Telenor eier den andre halvparten. Venturet ble opprettet for å utvikle et marked for Telenor-baserte produkter i landet, og kypriotene har i tillegg samarbeidet med Telenor om andre prosjekter i Sør-Europa.

Kravet fra det kypriotiske selskapet, som ble forkynnet i en stevning i mars i år, innebærer krav om en erstatning på 920 millioner kroner. Erstatningen kreves fordi kypriotene mener Telenor har brutt bestemmelser i aksjonæravtalen mellom de to selskapene, da Telenor kjøpte seg inn med 30 prosents andel i den greske mobiloperatøren Cosmote i fjor.

I utgangspunktet skulle kypriotene overta en del av Telenors andel i Cosmote. Mens Telenor mener denne andelen skal være på en tredel, mener S&A Telecom at selskapet har krav på halvparten.

Regiondirektør i Telenor, Bjørn J. Flakstad, sier til digi.no at det så langt ikke har kommet til et forlik mellom partene.

- Jeg regner med at det er nært forestående. Vi har en siste frist i desember før det eventuelt blir rettssak, sier han.

Til toppen