Mot mobilforbud i bil

Forbud mot å snakke i mobiltelefoner som ikke har håndfri-sett, samt andre trafikkfarlige ting som skjorteskifting og barbering skal bli forbudt, mener samferdselsminister Odd Einar Dørum.

Dørum vil også ha forbud mot å lese aviser mens det kjøres bil. Alt for å gjøre det sikrere å ferdes i trafikken ved at føreren konsentrerer seg om kjøringen, skriver Dagbladet.

- Transportøkonomisk Institutt utreder saken. Jeg er lovet at den skal være på min pult i mai. Og det skal den være. Jeg er villig til å sette tiltakene ut i praksis ganske snart, sier Dørum.

Dørum får støtte for sine forslag fra både Utrykningspolitiet og Trygg Trafikk.

Til toppen