Mot personvernavklaring mellom EU og Microsoft

Microsoft skal ha godtatt EUs krav om bedre personvern og sikkerhet i Passport.

Ifølge Wall Street Journal vil representanter for Microsoft og EU møtes onsdag for å drøfte endringer som EUs personvern-myndigheter ønsker i Microsofts Passport-tjeneste, en ordning som gjør det mulig for brukere å nå lukkede og sikrede nettjenester uten å måtte oppgi brukernavn og passord mer enn én gang.

Les også:

Avisas kilder mener å vite at endringene gjelder særlig sikkerheten rundt ordningen og brukerens mulighet til å kontrollere hva slags tilgang det enkelte nettstedet skal ha til opplysningene som registreres i Passport. De mener også å vite at Microsoft har godtatt EUs krav, som går mye lenger enn det USAs konkurransemyndighet Federal Trade Commission (FTC) påla Passport.


Det synes samtidig klart at EU vil komme med tilsvarende pålegge overfor en konkurrerende ordning fra Liberty Alliance Project, opprinnelig et initiativ fra Sun med støtte fra en rekke tunge aktører som General Motors, Bank of America, Nokia, United Airlines og Verisign.

EUs personvernmyndigheters arbeid med Passport foregår uavhengig av unionens konkurransemyndigheters etterforskning av Microsoft for mistanke om brudd på konkurransereglene.

Les også:

Til toppen