Mot rekordår innen halvledere

Halvlederbransjen tror den globale omsetningen vil vokse kraftig og at 2004 slår rekorden fra 2000.

Halvlederbransjen tror den globale omsetningen vil vokse kraftig og at 2004 slår rekorden fra 2000.

Semiconductor Industry Association (SIA) offentliggjorde i går reviderte prognoser for halvlederbransjens globale omsetning. Prognosen for 2004 er reviderte oppover til 28,6 prosent over 2003. Det innebærer en omsetning på 214 milliarder dollar, godt over rekordåret 2000 da omsetningen nådde 204 milliarder dollar.

Den kraftige veksten er imidlertid begrenset til 2004. I 2005 ventes en vekst på 4,2 prosent til 223 milliarder dollar. I 2006 tror SIA omsetningen vil falle med 0,8 prosent til 221 milliarder dollar, før den igjen vokser med 11,7 prosent i 2007, til 247 milliarder dollar. For hele perioden fra 2003 til 2004 tilsvarer det en gjennomsnittlig årsvekst på 10,4 prosent.

I en kommentar sier SIA-leder George Scalise at 10,4 prosent er lavere enn gjennomsnittet de siste tiårene, må veksten betraktes som et sunnhetstegn for bransjen som har slitt de siste tre årene.

Komponenter til PC-er – som minne og mikroprosessorer – utgjør 30 prosent av det samlede halvledermarkedet. Veksten i denne sektoren antas å nå 13 prosent i 2004. Ved årsskiftet var prognosen 11 prosent.

Mobiltelefoner med både minne, kamerabrikker og forskjellige typer prosessorer antas å vokse med 15 prosent, sett fra halvlederbransjens synspunkt.

Forbrukerelektronikk betyr svært mye for halvlederbransjen. Det største vekstområdet blir digitale kameraer med 27 prosent. Her er prognosen revidert oppover fra 14 prosent. For DVD-spillere er prognosen derimot revidert nedover til 10 prosent vekst, mot 30 prosent som man antok ved årsskiftet. Blant nye produkter håper man på tre ganger så stor omsetning av digitale videoopptakere i 2004 som i 2003. Slike opptakere inneholder fire ganger så mye halvlederelektronikk som DVD-spillere.

Halvledere til telekommunikasjon og bredbånd ventes å vokse for første gang siden 2000, og nå en omsetning fra fem til ti prosent over nivået i 2003. Bilelektronikk ventes å fortsette sin jevne årsvekst på ti prosent.

Veksten viser store geografiske skjevheter. Halvlederomsetningen i Asia og Stillehavsområdet ventes å vokse fra 62,8 milliarder dollar i 2003 til 106 milliarder dollar i 2007, gjennomsnittlig 14,0 prosent i året. Områdets markedsandel vil dermed øke fra 40,0 prosent til 43,0 prosent. Kina ventes å ytterligere øke sin andel av det globale markedet, fra dagens 15 prosent.

Japans andel av verdens forbruk av halvledere ventes å ligge stabilt på rundt 22 prosent fram til 2007. Den gjennomsnittlige årsveksten ventes å havne på 8,4 prosent, tilsvarende en økning fra 38,9 milliarder dollar i 2003 til 47,7 milliarder i 2004 og 53,8 milliarder i 2007.

I dag går 20 prosent av alle halvledere til Europa. Andelen vil øke, og SIA venter dessuten at europeiske produsenter vil flytte produksjonen fra Asia til Øst-Europa. Omsetningen ventes å vokse fra 32,3 milliarder dollar i 2003 til 45,9 milliarder i 2007. Det gir en gjennomsnittlig årsvekst på 9,2 prosent.

I Amerika ventes en gjennomsnittlig årsvekst på bare 6,5 prosent, tilsvarende en andelsnedgang fra 19 prosent i 2003 til 17 prosent i 2007. I 2002 var andelen 22 prosent. Trenden gjenspeiler at produksjonen i stadig større grad flyttes til Asia. Omsetningen var 32,3 milliarder dollar i 2003, og ventes å nå 41,5 milliarder i 2007.

Fordelt på type komponenter, gjengir SIA denne tabellen:

Veksten fra 2003 til 2004 er altså størst innen DRAM (55,8 prosent), flashminne (48,9 prosent) og optoelektronikk (37,3 prosent). Digitale signalprosessorer vokser gjennomsnittlig, mens mikroprosessorer og mikrokontrollere vokser godt under gjennomsnittet.

Til toppen