Mot slutten for Apple HyperCard

Hele HyperCard-teamet er flyttet over til videreutvikling av QuickTime, og ting tyder på at HyperCard vil lide en stille død.

Hele HyperCard-teamet er flyttet over til videreutvikling av QuickTime, og ting tyder på at HyperCard vil lide en stille død.

Det ser ut til at HyperCard-teknologien vil bli "Steved" og dermed føye seg inn i rekken av teknologier som har blitt kuttet etter at Steve Jobs tok over i Apple Computer sommeren 1997.

For mange har HyperCard vært synonymt med Macintosh. Dette alt-mulig-programmet har gjort databaseprogrammering mulig for ikke-programmerere, og over de ti årene teknologien har vært i bruk, har anvendelsesområdene for HyperCard vært nesten ubegrensede.

På nettstedet til TidBITS Electronic Publishing blir det vurdert slik at Apple kutter HyperCard for å fokusere på QuickTime som er i ferd med å bli basis for en internasjonal standard for multimedieavspilling.

TidBITS mener at Apple, for å få gjennomslag for QuickTime hos en del innholdsprodusenter, har måttet inngå lovnader om ikke å konkurrere med tredjepartsutviklere av verktøy for innholdsproduksjon. HyperCard 3.0 - som var på trappene - er i bunn og grunn et redigeringsverktøy for QuickTime-filmer. TidBITS resonnerer med at tunge aktører som Macromedia, Adobe, TrueVision og Electric Image har protestert mot at Apple lager et verktøy som konkurrerer med dem.

Derved har Apple - som selskapet måtte når det gjaldt Claris Emailer - måtte velge mellom å fornærme brukerne eller utviklerne; og nok en gang ser det ut til at utviklerne har vunnet.

Til toppen