Mot slutten for Odyssey

Om TRW Inc ikke finner partnere som er interessert i å investere noen milliarder i satellittprosjektet Odyssey, kan det bli kroken på døra. En mulig investor må reagere før 18. november da de amerikanske telemyndighetene, FCC, skal informeres om fremdriften i prosjektet.

TRW, som egentlig er underleverandør til romfarts- og forsvarsrelatert industri samt bilindustrien, hadde planer om å etablere et satellittsystem bestående av 12 satellitter. Det skulle distribuere internasjonale tale-, faks- og personsøking med en beregnet kostnadsramme på vel 17 milliarder kroner.

Etter at det som kunne bli en avtale med et indonesisk telekomselskap ikke lyktes, diskuteres nå for alvor å legge ned hele prosjektet. Odyssey skulle etter planen være i kommersiell drift i 1999.

TRWs plan var å operere et eget satellitt-system fremfor bare å være underleverandør til andre statlige og private prosjekter. Ifølge Bloomberg er det tvilsomt at TRW har økonomi til å gjennomføre prosjektet uten eksterne investorer.

Selskapet opererer i et marked der tilbudet er stort, og kapitalen er begrenset. Av et dusin prosjekter er det tre som peker seg ut som mer realistiske fordi mye av finansieringen er på plass. Motorola og en rekke investorer er i gang med sitt mange milliarders (USD) prosjekt Iridium, Loral Space and Communications Ltd., Qualcomm Inc. samt andre partnere har Globalstar på gang med 48 satellitter og investeringer på 13 milliarder kroner, mens Microsoft og Craig McCaw jobber med det dyreste av alle prosjekter, Teledesic, med en prislapp på over 60 milliarder kroner og 288 satellitter.

Til toppen