Mot slutten for telemonopolet

Nå mangler bare noen forskrifter og konsesjonsutlysninger for et nytt mobilnett før siste etappe i racet for å oppløse telemonopolet er igang.

Nå mangler bare noen forskrifter og konsesjonsutlysninger for et nytt mobilnett før siste etappe i racet for å oppløse telemonopolet er igang.

Når du skriver 1. november i kalenderen vet du at siste etappe i liberaliseringen av det norske telemonopolet i gang. Da blir det tillatt å bruke eksisterende, alternativ infrastruktur, som kabel-TV selskapenes nett og el-forsyningens nett. I tillegg blir det lyst ut konsesjoner på DCS-1800 nettet.

Stortinget vedtok i vår at telemonopolet skal oppheves fra 1.januar 1998, med en mindre liberalisering fra 1. november i år. Sverige og Finland har for lengst åpnet for fri konkurranse, mens Danmark kom etter i sommer. Det er EU-direktivene som Norge er bundet til gjennom EØS-avtalen som er hovedårsaken til liberaliseringen,samt at den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet med statsråd Kjell Opseth i spissen, mener at telemonopolet ikke lenger kan gi folk flest det beste teletilbudet.

Rådgiver i Statens Teleforvaltning, Audun Iversen, sier til digi:tele at den nye teleloven som ble vedtatt i vår ga klarsignal for etablering av den frie konkurransen fra 1. januar 1998.

- 1. november skal første fase i innføring av fri konkurranse være igang. Siste rest av monopolet oppheves om et drøyt år, når Telenor mister eneretten på taletelefoni og telenettet, sier Iversen.

Den eksisterende, alternative infrastrukturen, for eksempel el-forsyningen og kabel-nettene, åpnes også for andre brukere. Nå er det bare regelverket som skal regulere bruken av den alternative infrastrukturen som mangler.

I dag ble forskriften for bruk av denne alternative infrastrukturen sendt ut på høring, ifølge rådgiver i Samferdselsdepartementet, Anders Lillehagen. - Vi sender utkastet til vel 100 parter og aktører som vil ha interesse av disse forskriftene, og har en målsetning om at de skal foreligge 1. november.

Det er også ventet at Samferdselsdepartementet vil lyse ut 3-4 konsesjoner på GSM-systemet DCS 1800-nettet (GSM i 1800 MHz-båndet), eller "storbysystemet" som det også kalles, siden rekkevidden av signalene er mindre enn ved ordinær GSM (900 MHz-båndet). I Samferdselsdepartementet og Statens Teleforvaltning arbeides det med konsesjonsutlysningene. Det er forventet at ulike aktører er på plass i dette nye nettet i løpet av våren 97.

DCS 1800 standarden skal supplere det ordinære GSM-båndet som forventes å få store kapasitetsproblemer, blant annet som en følge av at bruken av GSM øker og delvis overtar for de mer tradisjonelle systemene som NMT 900 og 450.

Flere aktører ligger i løypa for å etablere et slikt mobilnett. Den svenske teleoperatøren, Telia, har tidligere hatt planer om å begynne med testing og prøvedrift av DCS 1800, men fikk dengang avslag på søknaden.

Til toppen