Mot store kutt for IT-ansatte i Oslo kommune

Mange IT-ansatte i Oslo Kommune vil miste jobben, for de som overtar oppgavene må ikke overta de ansatte.

Mange IT-ansatte i Oslo Kommune vil miste jobben, for de som overtar oppgavene må ikke overta de ansatte.

Det blir mange om beinet når Oslo kommune setter ut store deler av IT-funksjonene i Oslo. Avtalen kan samlet sett blir den største IT-kontrakt i Norge for neste år.

Ifølge planlagt fremdrift skal Oslo kommune velge leverandør i mai 2006.

Målet for Oslo kommune ved å sentralisere IT-driften, skal ifølge anonyme kilder ikke være å spare penger, men å skape en mer moderne kommune.

Kilden frykter at prinsippet om en moderne kommune, er å sette sammen alle virksomheter for deretter å privatisere eller konkurranseutsette alt.

Prosessen vil berøre mange hundre nordmenns arbeidsplasser.

I dag er det 400 ansatte som jobber med IT-drift i Oslo kommune.

- Oslo kommune er nå i forhandlinger med blant annet Akademikerne og YS for gjennomføring av ny IKT-organisering i kommunen, forteller IT-direktør Grete Zetterdahl til digi.no.

Den eller de aktørene som får kontraktene med Oslo kommune har ingen plikt til å tilby de 100 berørte ansatte noen jobb, får digi.no vite .

Dette har ofte vært tilfelle, for eksempel da Storebrand satte ut sin IT-drift til IBM, måtte IBM tilby de ansatte jobb.

Ved en såkalt "virksomhetsoverdragelse" kan den ansatte ifølge arbeidsmiljøloven velge om han eller hun vil fortsette hos den nye arbeidsgiveren. Den ansatte vil altså ha rett, men ikke plikt til å bli med over til det nye selskapet og på samme vilkår som før.

For de IT-selskapene som skal by på en stor outsourcings-kontrakt er dette skillet ekstermt viktig - å overta en stor stab medføre store kostnader.

Zetterdahl forteller til digi.no at det er vurdert og avklart at utkontrakteringen av driftsoppgaver i Oslo kommune ikke er virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand fordi driftoppgavene ikke er samlet i noen egen organisatorisk og økonomisk selvstendig enhet i kommunen.

Hun innrømmer at utkontraktering av IKT-drift vil medføre et redusert antall IT-stillinger i kommunen og overtallige arbeidstakere. Overtallighet vil bli behandlet i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser om omplassering av overtallige.

Alle IKT-medarbeidere i kommunen skal nå defineres og såkalt kompetansekartlegges.

Kilden digi.no har vært i kontakt med mener det blir en umulig oppgave å gi de fristilte passende arbeid. Kilden frykter at Oslo kommune i stedet får en gjeng med ansatte som går med full lønn, men uten arbeid.

Kontraktene ble lyst ut 23. november. Det gis rom for fem prekvalifiserte leverandører for hver av avtalene.

De tre kontraktene skal ha hver sin totalleverandør, men det kan også være at ett selskap for alle de tre kontraktene.

De tre kontraktene fordeler seg på henholdsvis basisdrift og migreringstjenester, applikasjonsdrift og migreringstjenester og drift av IP-telefoner, PC-er, skrivere og annet periferutstyr.

Det skal eksistere rundt 40 it-leverandører i dag, og leverandøren som får oppdraget må forholde seg til alle disse. Kommunene har et blandet teknisk miljø, med mye Sun/Solaris, Proliant/Windows, Red Hat og Oracle.

Til toppen