Mot streik i Telenor

Det kan gå mot døde telefoner over hele landet, men spesielt i Oslo, Bergen og Trondheim, om personellet som skal rette feilene blir tatt ut i streik ved midnatt.

Det kan gå mot døde telefoner over hele landet, men spesielt i Oslo, Bergen og Trondheim, om personellet som skal rette feilene blir tatt ut i streik ved midnatt.

Telenor er i dag i sluttforhandlinger med det LO-tilknyttede Tele og Dataforundet, og kommer det ikke til enighet innen midnatt, blir 10 prosent av forbundets medlemmer, nærmere bestemt 911 personer, tatt ut i streik. Streiken rammer Telenor Installasjon, Telenor Nett, Telenor Mobil, Telenor Bedrift, Telenor Telehuset og Telenor Geomatikk.

Konsekvensene en slik streik får med seg at en rekke av Telenors normale leveranser som feilretting og levering av installasjoner ikke blir utført eller blir vesentlig forsinket. Dette kan bety døde telefoner både for private og for næringslivet. Hardest rammet blir de tre største byene, Oslo, Bergen og Trondheim.

Dette kan i sin tur få konsekvenser for både virksomhetskritisk virksomhet og virksomhet av samfunnsmessig betydning. Blant de institusjonene som blir rammet ved feil i telefonsentraler eller nett er Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Sentralsykehuset i Akershus, Oslo politikammer og regjeringskvartalet.

I tillegg til direkte feil i nettet, kan konsekvensene ramme ytterligere, melder Telenor, som i et notat skriver at feil som oppstår i Oslo, Bergen eller Trondheim lett kan spre seg til andre deler av landet. Feil innen disse områdene vil også kunne føre til generelt lavere fremkommelighet i nettet. Konsekvensene av dette kan igjen berøre eller lamme virksomhet som sykehus, politi og brannvesen.

I verste fall kan også 8.400 betalingsterminaler i Oslo og Akershus knyttet til butikker og kjøpesentre slutte å fungere.

Telenor vil søke dispensasjon for aktuelle ansatte, betalingsvirksomhet knyttet til banker og bedrifter innen bank, forsikring og transport.

Tidligere har Telenor sluttforhandlet avtaler med Kommunikasjons- og teletilsattes landsforbund (KTTL), NITO Tele og Telenors Sivilingeniørforening (TS).

digi.no kommer tilbake til streiken når det er avklart om det blir streik eller ikke, senere i dag eller kveld.

Til toppen