Mot tvungen lønnsnemnd i Telenor

Det går mot tvungen lønnsnemnd mot de streikende i Telenor. Kommunalminister Ragnhild Queseth Haarstad har innkalt partene til møte på departementets kontor klokka 12 onsdag.

Det går mot tvungen lønnsnemnd mot de streikende i Telenor. Kommunalminister Ragnhild Queseth Haarstad har innkalt partene til møte på departementets kontor klokka 12 onsdag.

LO Stat og Tele- og Dataforbundet er innkalt fra arbeidstakersiden.

NAVO, Norges Arbeidsgiverorganisasjon for Virksomheter med Offentlig tilknytning, og Telenor er innkalt fra arbeidsgiversiden.

Meldingen kommer bare minutter etter at Telenor sendte ut en pressemelding om ytterligere opptrapping av streiken.

Fra i dag er 1178 LO Stat-organiserte i Telenor i streik etter en ny opptrapping. Streiken har vart siden 13. juni, og berører i første rekke feilretting, installasjoner og kabelpåvisning på de stedene i landet hvor ansatte fra ulike virksomheter i Telenor er tatt ut i streik.

Hovedtyngden av de streikende er lokalisert til Oslo, Trondheim og Bergen.

På de stedene hvor LO Stat har medlemmer i streik, vil driften av telefoni- og datasystemer som Telenor har ansvar for gå som normalt inntil det oppstår feil. Dersom det oppstår feil, må kundene være forberedt på lange feilrettingstider. I Oslo er det nå registrert 800 feil på telefoni- og datasystemer, mens rettekapasiteten er om lag 25 feil daglig. Feil meldes som normalt til feilmeldingen 145 (privatkunder) eller feilmeldingen 148 (bedriftskunder). Typiske feil til nå har rammet hussentraler og betalingsterminaler.

Selskapet har vanligvis 24-timers beredskap overfor kunder på en rekke viktige områder, ikke minst overfor sykehus, alarmsentraler, politi og brannvesen. LO Stat har avslått en generell dispensasjon for navngitte personer som skal ivareta en slik beredskap. LO Stat har i stedet krevd å få spesifikke søknader etter at feil har oppstått.

Telenor har til nå fremmet nærmere 50 generelle og enkeltstående dispensasjonssøknader. Av disse er 16 avslått.

Det blir stort sett ikke utført installasjoner på de stedene LO Stat har medlemmer i streik. Bedrifter som skal flytte og/eller skifte nummer, får ikke gjort dette. Installasjoner av telefoninett i både næringsbygg og boliger stopper opp.

Ettersom LO Stat har tatt ut en rekke medlemmer som håndterer gravemeldinger og utfører kabelpåvisning overfor bygge- og anleggsbransjen, øker risikoen for at telekabler kan bli gravd over. Telenor understreker at ansvar og forpliktelser i forbindelse med eventuelle kabelskader som skyldes gravearbeid ikke endres på grunn av streiken. Dette er fortsatt den enkelte entreprenørs ansvar.

Til toppen