Mot Windows 98 både med og uten

Ifølge Wall Street Journal vil USAs justisdepartement antakelig ikke kreve at Windows 98 skilles fra nettleseren, men at den tilbys i to varianter, en med og en uten Internet Explorer.

På bakgrunn av kontakter med ikke nærmere oppgitte kilder, skriver avisa at avgjørelsen ennå ikke er tatt, men at mye taler for at man faller ned på en "delt løsning".

Microsoft har stadfestet flere ganger i vinter at Windows 98 vil følge en lanseringsplan som krever at den blir tilgjengelig for forbrukeren innen utgangen av juni. En delt løsning har den fordelen i forhold til en bastant ordre til Microsoft om utelukkende å tilby Windows og Explorer som to atskilte produkter, at den ikke vil kunne oppfattes som noen bastant inngripen, og at reaksjonene fra Microsoft ikke vil være så voldsomme. Da får departementet fred på seg til å forberede en mer omfattende antitrustsak, der Microsoft angripes på bredere front - med en bedre sak.

I forhold til en løsning der Windows får fullt gjennomslag for synspunktet om at Windows og Explorer er uatskillelige, sikrer den delte løsningen visse valgmuligheter for både Internett-tilbydere og PC-tilvirkere - og da også for vanlige brukere.

10. mars meldte flere amerikanske medier om at Microsofts siste skriftlige argumenter til en ankeinstans som skal avgjøre gyldigheten av en kjennelse som gikk ut på at Windows 95 og Internet Explorer måtte skilles, var preget av en svært uforsonlig holdning. Microsoft skrev at kjennelsen bygger på juridiske oppfatninger som ikke "make sense", og at det "ikke ville tjene noen form for konkurransefremmende hensikt å hindre Microsoft fra å integrere Internett-relaterte teknologier i Windows 95."

Ankeinstansens avgjørelse faller 21. april.

Til toppen