Møte kan avgjøre styringen av Internett

USA startet og styrer Internett, men nå vil EU og FN ta over. Partene braker sammen i Tunis om tre uker.

USA startet og styrer Internett, men nå vil EU og FN ta over. Partene braker sammen i Tunis om tre uker.

Det var USA som startet opp det som ble Internett og det amerikanske næringsdepartementet har fremdeles siste ordet i hva som skjer, selv om grupper som ICANN har den daglige styringen.

Debatten rundt hvem som skal kontrollere utviklingen og det globale nettet med DNS-servere som oversetter adresser og styrer Internett har tårnet seg opp. Nylig la EU frem et radikalt forslag som vil fravriste USA styringsretten. Samtidig ønsker FN også å overta kontrollen.

Mye kan komme til å bli avgjørt på FNs World Summit for the Information Society-møte i Tunis 16-18. november. Problemet er at det var Clinton-administrasjonen som godtok å overføre kontrollen til internasjonal styring, men det føler ikke Bush-administrasjonen seg bundet av.

Det eneste partene er enig om er at det hadde enkeltland med udemokratiske styresmakter ikke må få kontrollen. Men hvordan man skal skape et system som sikrer ytringsfrihet i en verden der flertallet av land ikke har like vide rammer som vestlige land har ikke EU noen konkret forslag til.

Til toppen