Møtelei? Bingo! Nå mangler bare en randomisert drittpreik-bingo-talong-generator

Du har gjespet av dem før: Ord som synergi, total kvalitetsledelse, skreddersøm, kundefokus. Neste gang du må i et møte eller seminar, har du nå sjansen til å vende lede til glede. digi.no forteller deg om en farsott som nå raser gjennom møterommene i det ganske land: Den kalles drittpreik-bingo.

Du har gjespet av dem før: Ord som synergi, total kvalitetsledelse, skreddersøm, kundefokus. Neste gang du må i et møte eller seminar, har du nå sjansen til å vende lede til glede. digi.no forteller deg om en farsott som nå raser gjennom møterommene i det ganske land: Den kalles drittpreik-bingo.

Opphavet til drittpreik-bingoen er ikke kjent. Som så mye annet ramlet det inn i mailen en dag, uten at opphavet fremgår med noen stor klarhet. Jeg har imidlertid ikke grunn til å tro at noen har tatt patent verken på idéen eller på den valgte ordsammenstillingen nedenfor. Dette, kombinert med det faktum at konseptet er eksellent i sin enkelhet, og utvilsomt vil treffe mange møteslitere hjemme, gjør at jeg velger å spre det utover, dog med et forsiktig ønske om at du utviser diskresjon og legger inn store doser empati i forhold til utøvelsen av denne nye møteaktiviteten.

Det du gjør er å skrive ut denne artikkelen, inkludert oppsettet nedendunder, og tar det med deg på neste møte. Hver gang du hører et ord som finnes i skjemaet, krysser du ut blokken hvor det befinner seg. Når du får fem blokker vertikalt, horisontalt eller diagonalt, reiser du deg opp og roper.

Drittpreik!
Synergi Strategi Kreativ
problemløsning
Fokus Arbeidsflyt
analyse
Outsourcing Ressurs-
allokering
Deknings-
grad
Infrastruktur Krav-
spesifikasjon
Kvalitet Business Process Management Multimedia Konsept Informasjons-
motorvei
Resultat-
drevet
Utviklings-
miljø
Kunnskaps-
base
Total
kvalitets-
ledelse
Skredder-
sydd
Medarbeider-
utvikling
Kunde-
fokus(ert)
Kjerne-
kompetanse
Fremdrifts-
plan
Idrift-
settelse
Enkelt og greit.

Sammen med den elektriske posten om drittpreikbingoen, fulgte en rekke uttalelser fra spillere som allerede har forsøkt spillet. Vi gjengir noen av dem, og mottar gjerne flere fra våre lesere

:

Jeg hadde bare vært i møtet i
fem minutter før jeg vant
Børre N. - Bergen
Oppmerksomhetskurven
min på møter
ble dramatisk forbedret
Torunn D. - Oslo
For en højdare. Møter vil aldri bli det samme
for meg etter første gang jeg vant
Jacob R - Bergen
Atmosfæren var ladet på det siste prosessmøtet
da 14 av oss ventet på den femte boksen
Bjørn G. - Bergen
Foredragsholderen var sjokkert da åtte
av oss hadde ropt 'Drittpreik' for tredje
gang i løpet av to timer
Atle J. - Damsgård

Som noen av uttalelsene indikerer, kan det nok være en mangel at det foreløpig bare finnes ett oppsett av brettet. Det betyr at dersom alle spillere er like oppmerksomme, så får alle bingo samtidig. Bransjen trenger derfor åpenbart en randomisert drittpreik-bingo-talong-generator. Kravspesifikasjonen på dette programverktøyet er enkelt: Inndata skal være et fancy, ofte brukt ord, output skal være en serie 5x5 ruters bingo-brett hvor ordene er tilfeldig plassert, ingen brett er like men og hvor ingen ord brukes mer enn en gang pr brett.

digi.no oppfordrer nå til dugnad. Fremdriftsplanen er som følger: Du som vil bistå med nye ord til inndata-køen sender oss en mail med tittel "Drittpreik - inndata". Du som mener du har et utviklingsmiljø som kan lage eller som har en applikasjon som sorterer og fordeler inndata og gjør det om til utdata kan levere ditt bidrag som vedlegg til en mail med tittel "Drittpreik - utdata". Du som har prøvd spillet i virkeligheten, kan dele dine erfaringer med oss. Bruk mail-tittelen "Drittpreik - brukererfaringer".

Alle risikerer å komme på trykk.

God helg.

PS. Våre lesere er verdens mest oppegående, og har forlengst gjort oss oppmerksom på at den opprinnelige bingo-varianten kommer fra Dilbert. Så nå vet vi det, og du trenger ikke å fortelle oss det også. D.S.
Til toppen