Møteplass for ledige starter igjen

Møteplassen for ledige IT-folk, New Monday, ble varslet nedlagt. Nå starter Pål Leveraas opp gruppen igjen.

Møteplassen for ledige IT-folk, New Monday, ble varslet nedlagt. Nå starter Pål Leveraas opp gruppen igjen.

New Monday er et nettverk som etter modell av First Tuesdays månedlige samlinger skal tilrettelegge møteplasser mellom fristilte datafolk og potensielle oppdragsgivere.

Etter mye oppstyr for en måned siden da styrelederen i New Monday Ole Johnny Solberg varslet nedleggelse av tiltaket, ser alt nå ut til å gå den riktige veien. (Se tidligere sak i boksen til høyre)

- Ole-Johnny Solberg, Tron J. Pedersen, Tore Langemyr Larsen og Tore Hæg har stilt sine plasser i styret til disposisjon i New Monday, forteller interimleder Pål Leveraas i Den norske Dataforening til digi.no.

Disse fire som har vært sentrale skikkelser i oppbyggingen av New Monday, forhandler nå med Dataforeningen om nye aktiviteter som kurs og kompetanseoppbygging for fristilte datafolk i samarbeid med Aetat. (Se tidligere sak i boksen til høyre)

New Monday på sin side vil fortsette det positive tiltaket og tilrettelegge møter for sine medlemmer, som idag utgjør i overkant av 1.000. Derfor innkalles medlemmene til et pub-møte i kveld på Christian IV.

- Det er første mandag i måneden, og vi ønsker å komme sammen med våre medlemmer og oppdragsgivere for å skape ny motivasjon og aktivitet, sier Leveraas.

New Monday skal først og fremst være et tilbud der nettverk og kompetanse står sentralt. Derfor er oppdragsgivere vel så velkomne som arbeidsledige.

- Vi snakker om en stor gruppe ressurssterke mennesker som har verdifull kompetanse og mye å gi kommende arbeidsgivere, sier Pål Leveraas.

Han registrerer en svak nedgang i tilsiget av nye arbeidsledige, men presiserer at det er et sterkt behov for ordningen.

Det har vært en spesielt stor interesse for forhandlingsteknikk, som har vært ett av de temakveldene New Monday har kjørt hele fem ganger med like gode tilbakemeldinger hver gang.

Interimstyret består i dag av: Gunn Løvli, Tony Farinha, Flemming Ulvang, Renny Bakke Amundsen, Unn Irene Lothe, Pål Leveraas og Signe Iversen.

Til toppen