Møter ikke opp til IT-studiene

Opptil en av fem studenter som har akseptert IT-studieplass, dukker ikke opp.

Møter ikke opp til IT-studiene

Opptil en av fem studenter som har akseptert IT-studieplass, dukker ikke opp.

IT-Norge har i nesten fem år surfet på en oppadgående bølge der etterspørselen etter IT-kraft bare har vokst år for år.

Dette har ført til en sterk vekst i IT-lønninger og IT-kompetanse har aldri vært mer attraktivt. Men til tross for det går studietallet ned og færre lar seg friste til å studere. Flere hundre studieplasser står tomme.

Også Universitetet i Bergen (UiB) merker dette.

- For informatikkstudiet er det en nedgang i studenttallet fra 2007, bekrefter prosjektleder for studieløpsprosjektet Harald Åge Sæthre, til digi.no.

Av 236 primærsøkere til IT-studiene på UiB i fjor, var tallet sunket til 199 i år.

Bildet blir ikke noe bedre av det faktum at opptil en av fem som har akseptert studieplass, risikerer å droppe ut.

På UiB faller mellom 10 til 20 prosent av dem som har akseptert studietilbudet ut når studiet begynner, medgir Sæthre.

UiB tilbyr i alt 150 studieplasser på bachelornivå i henholdsvis informatikk, informasjonsvitenskap, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og såkalt kognitiv vitenskap.

Selv om 150 studenter har sagt ja til plassene, kan universitetet altså likevel regne med å sitte med opptil 30 ubesatte studentplasser.

Til gjengjeld trøster Sæthre seg med at det i år er en langt større andel av søkerne har gode forkunnskaper i matematikk fra videregående skole.

Sæthre gleder seg også over at kvinneandelen på informatikk-matematikk og økonomi i år utgjorde 45 prosent.

Universtietet i Bergen har blitt mye profilert i media etter at professor Kjell Jørgen Hole tok opp spørsmålet om datasikkerhet i nettbankene.

    Les også:

Til toppen