Møter kraftig kritikk for sin IT-politikk

Det er "Kunnskap som grunnlag for næringsutvikling" som står på agendaen når statsminister Thorbjørn Jagland i dag inviterer til rådsmøte her i Kristiansand. Jagland har fått blant annet fått med seg regjeringskollegene Bendik Rugaas, Grete Knudsen og Reidar Sandal til Aker Maritimes nybygg på Det blide Sørland - men det spørs om det er nok til å få smilene på plass hos kritikerne av Jagland-regjeringens IT-politikk.

Det er "Kunnskap som grunnlag for næringsutvikling" som står på agendaen når statsminister Thorbjørn Jagland i dag inviterer til rådsmøte her i Kristiansand. Jagland har fått blant annet fått med seg regjeringskollegene Bendik Rugaas, Grete Knudsen og Reidar Sandal til Aker Maritimes nybygg på Det blide Sørland - men det spørs om det er nok til å få smilene på plass hos kritikerne av Jagland-regjeringens IT-politikk.

En av de sterkeste kritikerne er generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor og Datateknisk Landsforening, KDL: - Såvel det offentlige som det private næringsliv og IT-bransjen har i dag en akutt mangel på IT-personale. Til tross for løfter fra såvel statsministeren og planleggingsministeren om å satse på IT, og med kraftfulle uttalelser fra Stortingets talerstol om at IT skal være en bærebjelke i "det norske hus", er det ikke bevilget én krone til ekstra IT-utdanning i forslaget til revidert statsbudsjett, sier Hoff, som frykter at Norges vei mot informasjonssamfunnet vil stoppe opp uten tilstrekkelig med datakompetanse.

En av deltakerne på dagens rådsmøte, Reidar Conradi ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU, har undersøkt gapet mellom antall studenter på hovedfagsnivå og behovet norsk næringsliv har for slik kompetanse.Conradi hevder at prisen samfunnet må betale for mangel på datakompetanse er skyhøy. En rekke store statlige prosjekter står i dag i fare for ikke å bli sluttført fordi det ikke er mulig å få tak i kvalifisert IT-personell. En annen tendens er det at en rekke ansatte i offentlig sektor fristes over til privat sektor fordi man her i mange tilfeller kan tilby bedre betingelser.

- Norge har både på kort og lang sikt en akutt mangel på kvalifisert IT-personale. Bare i forbindelse med problematikken rundt tusenårsskiftet vil det være behov for vesentlig flere systemprogrammerere om eldre datamaskinprogrammer. KDL, som er IT-bransjens interesseorganisasjon, ser med økende uro på mangelen på IT-kompetanse i Norge. Vi ser nå at flere store bedrifter er i ferd med å flytte sine forsknings- og utviklingsmiljøer til utlandet, blant annet til irland, fordi det er vanskelig å skaffe tilstrekkelig kompetanse i Norge. Myndighetene har et ansvar for utdanningen og det er skremmende at regjeringen ikke tar dette alvorlig. Det er tydeligvis forskjell på festtaler og reell politikk, sier Per Morten Hoff.

I dag får både planleggingsminister Bendik Rugaas og statsminister Thorbjørn Jagland rikelig anledning til å svare på kritikken. digi følger debatten i Kristiansand.

Til toppen