Motorola blar opp for astronomisk tap

Motorola betaler seks milliarder kroner for å dekke deler av den astronomiske gjelden til satellittselskapet Iridium, der selskapet er største aksjonær og kreditor.

Motorola betaler seks milliarder kroner for å dekke deler av den astronomiske gjelden til satellittselskapet Iridium, der selskapet er største aksjonær og kreditor.

Iridium har siden august vært under konkursbeskyttelse fordi selskapet ikke klarte å betjene to obligasjonslån på til sammen halvannen milliard dollar.

Motorola, som eier 18 prosent av Iridium, har garantert for nærmere 2,3 milliarder dollar - eller over 18 milliarder kroner - av gjelden til selskapet. Siden lanseringen ved årsskiftet har Iridium knapt klart å selge telefoner eller ringeminutter på sitt globale satellittaserte mobilnett og inntektene har så å si uteblitt. Derfor velger nå garantistene til Iridiums gjeld både å betale inn sine garantiforpliktelser og avskrive egne investeringer.

Motorola har så langt betalt inn nesten én milliard dollar, og skyter nå inn ytterligere 760 millioner dollar i Iridium for å dekke selskapets gjeld i en avtale med den amerikanske konkursdomstolen. Motorola er også en av Iridiums største kreditorer og har selv til gode 660 millioner dollar etter leveranser av varer og tjenester til iridiums infrastruktur som består av jordstasjoner og et 70-talls satellitter i lave jordbaner.

Etter den siste innbetalingen er Motorola eksponert for 1,8 milliarder dollar (14 milliarder kroner) i Iridium.

Til toppen