Motorola forenkler SMS-inntasting

Motorola har lansert en smartere inntastingsløsning for mobilbrukere.

Motorola har lansert en smartere inntastingsløsning for mobilbrukere.

Motorolas Lexicus-divisjon annonserte nylig tilgjengeligheten av en oppgradert løsning for tekstbehandling i mobiltelefoner.

iTAP 6.0, som løsningen heter, tilpasser seg brukerens kommunikasjonsmønster for bedre å kunne forutse og foreslå hele setninger basert på tidligere bruk. Systemet skal over tid stadig bli mer nøyaktig samtidig som løsningen skal være intuitiv for brukerne.

iTAP-systemet krever bare ett tastetrykk for å velge en bokstav, og deretter det neste, mulige ordet brukeren vil skrive. Systemet skal også kunne huske unike ord, slang og forkortelser.

Neal Campbell, daglig leder for Lexicus-divisjonen, sier i en pressemelding at den nye metoden er blitt vel mottatt av både ungdommer og forretningsfolk som har deltatt i begrensede tester i Europa og Nord-Amerika.

iTAP 6.0-programvaren er beregnet for små enheter som krever omfattende muligheter for å skrive inn tekst, samtidig som de mangler et tastatur i full størrelse. Den kan kjøres på en rekke vanlige, innebygde systemer basert på ARM, M*Core og x86-plattformene. Programvaren har støtte for mer enn 30 europeiske og asiatiske språk, inkludert norsk.

Motorola vil tidlig i 2004 komme med flere mobiltelefoner som benytter iTAP 6.0, men også andre produsenter av små, mobile enheter kan lisensiere teknologien fra Lexicus-divisjonen til Motorola.

En demonstrasjon av systemet på engelsk finner du her.

Til toppen