Motorola har delt seg i to

Den spennende delen satser på Android-mobiler og kan fort gå på en smell.

Motorola har delt seg i to

Den spennende delen satser på Android-mobiler og kan fort gå på en smell.

Fra og med i dag er gamle Motorola – de startet med strømforsyninger i 1928 og gikk så over til bilradioer, derav navnet – delt i to uavhengige, børsnoterte selskaper som risikerer å konkurrere mot hverandre.

De to nye selskapene er henholdsvis Motorola Mobility Inc. (MMI) og Motorola Solutions Inc. (MSI).

MMI skal sysle med mobiltelefoner og tv-bokser. MSI tar over det som har med nødradio, politisamband og andre trådløse sikkerhetsløsninger rettet mot det offentlige, samt håndholdte terminaler, strekkodelesere og liknende mot bedriftsmarkedet.

Den tredje store delen av gamle Motorola leverer utstyr for mobiloperatører og tilbydere av trådløst bredbånd. Den ble i sommer solgt til Nokia Siemens Networks. Salget er ikke fullført ennå fordi det må godkjennes av kinesiske antitrustmyndigheter. Toppsjef Rajeev Suri i Nokia Siemens Networks sier han regner med at kineserne ikke vil komme med innvendinger, slik at salget kan fullføres i løpet av første kvartal. Det er godkjent av myndigheter i blant annet USA, EU, Brasil, Japan, Russland, Sør-Afrika, Taiwan og Tyrkia.

I tredjekvartal 2010 omsatte MMI for 2,9 milliarder dollar og oppnådde så vidt et positivt resultat på 3 millioner dollar. MSIs omsetning var mindre, 1,9 milliarder dollar, mens overskuddet var langt tryggere, 321 millioner dollar.

Måten Motorola-aksjene overføres til henholdsvis MMI og MMS gjenspeiler en erkjennelse av at MMS er noe mer verdt. Gårsdagens Motorola-aksjonærer får én MMI-aksje per 8 Motorola-aksjer. Så konverteres alle Motorola-aksjene til MMS-aksjer, etter regelen én MMS-aksje per 7 Motorola-aksjer.

MMI skal altså videreføre Motorolas virksomhet som leverandør av mobiltelefoner. Tradisjonen er sterk. I 1983 ble Motorola verdens første kommersielle leverandør av mobiltelefoner med sin DynaTAC 8000X. I 1991 demonstrerte de verdens første GSM-mobil. Fram til 1998 var de verdens største leverandør av mobiltelefoner. I 2004 bidro Razr til et kortvarig blaff av fordums storhet, men så gikk det utforbakke. I 2008 bidro mobiltelefonsatsingen med et tap på 2,4 milliarder dollar. I 2009 tapte de 1,2 milliarder dollar.

MMI ledes av Sanjay Jha. Han kom til Motorola fra Qualcomm i august 2008, med oppgave å snu utviklingen for Motorolas mobiltelefoner. Tredje kvartal i 2010 var første gang han oppnådde et positivt resultat.

Jhas relative suksess skyldes hans satsing på Android og hans partnerskap med Verizon.

Analytiker Jeff Fidacaro i Susquehanna Financial sier til Bloomberg at Motorola sto for 37 prosent av Verizons salg av smarte mobiler i fjerde kvartal 2010. Svakheten med dette er at Jha har gjort MMI for avhengig av Verizon. Deutsche Bank anslår at Verizon sto for 60 prosent av Motorolas mobiltelefonsalg i 2010.

I første kvartal 2011 vil Verizon for første gang få anledning til å distribuere Apple iPhone. Fiducaro antar at Motorolas andel av Verizons slag av smarte mobiler da vil falle til rundt 20 prosent.

Jha er selvfølgelig i gang med å prøve å inngå partnerskap med andre mobiloperatører for å bedre distribusjonen. Samtidig erkjenner han at MMI sannsynligvis vil levere et underskudd i første kvartal.

Observatører peker på at MMI ikke bare må konkurrere mot iPhone, men også mot Android-mobiler fra særlig HTC og Samsung.

MMI har varslet to typer Android-baserte nettbrett i første kvartal, en med sju tommers skjerm – som Samsung Galaxy og RIM Playbook – og en med ti tommers skjerm som Apple iPad.

En faktor som kan bidra til å forvanske virksomheten til begge brødrene Motorola, er at mange av MSIs leveranser til bedriftsmarkedet, som håndholdte terminaler og sambandsenheter for politi og nødetater, i stigende grad vil gå over til å bygge på det samme teknologiske grunnlaget som nettbrett og avanserte mobiltelefoner, nemlig LTE og kommende 4G-løsninger.

Som atskilte selskaper vil de ikke kunne realisere noen typisk synergi. Tvert om: Jha har antydet at han kan tenke seg en målrettet satsing mot bedriftsmarkedet, med utgangspunkt i Android og 4G mobil. Her vil MSI og MMI bli konkurrenter.

Til toppen