Motorola kjøper Lucents mobilvirksomhet

Mellom 100 og 200 millioner amerikanske dollar betaler Motorola for å overta Lucents mobiltelefonvirksomhet. Avtalen kommer to måneder etter at Lucent og Philips la ned sitt samarbeid om å utvikle og produsere mobiltelefoner.

Mellom 100 og 200 millioner amerikanske dollar betaler Motorola for å overta Lucents mobiltelefonvirksomhet. Avtalen kommer to måneder etter at Lucent og Philips la ned sitt samarbeid om å utvikle og produsere mobiltelefoner.

Lucents samarbeid med nederlandske Philips ble avviklet mindre enn et år etter at det ble opprettet, etter dårlige resultater der tapene beløp seg til 500 millioner dollar av en omsetning i år på to og en halv milliard.

Nå selger Lucent like godt ned hele mobilvirksomheten, i en prosess der flere avdelinger i selskapet avhendes. Lucent ønsker fremdeles å være leverandør av mobilinfrastruktur.

Motorola, som kjøper Lucents utviklings- og produksjonsanlegg for mobiltelefoner, får et puff i riktig retning innenfor mobilvirksomheten, der selskapet lenge var ledende innenfor analog teknologi. Da mobilnettene ble digitalisert og GSM ble innført som digital standard i flere land, satte selskapet imidlertid i gang for sent noe konkurrenter som Nokia og Ericsson visste å utnytte. Nokia offentliggjorde at selskapet var verdens største produsent av mobiltelefoner i oktober.

Fred Kuznick i Motorola, sier kjøpet viser selskapets sterke engasjement innenfor teknologisk utvikling.

Lucent, som ble fisjonert fra AT&T i 1996, er USAs største leverandør til telebransjene, og har i motsetning til mange andre ikke varslet dårligere resultater i 1999 - om en holder tapene knyttet til Philips-samarbeidet utenfor.

Til toppen