Motorola med i kampen om nødnettet

Først i dag dukket Motorolas navn opp som underleverandør til Siemens i nødnettprosjektet.

Først i dag dukket Motorolas navn opp som underleverandør til Siemens i nødnettprosjektet.

Motorolas navn dukket ikke opp på prekvalifiseringen til et av Norges største telekomprosjekt, nødnettet. Dette til tross for at Motorola er store på Tetra-teknologi, og har levert over 175 kontrakter til 49 land i verden.

Men selv om Motorola har holdt kortene tett til brystet, er det blitt jobbet iherdig bak i kulissene. I dag offentliggjør nemlig Siemens i en pressemelding at selskapet har valgt Motorola som underleverandør til sambandet for blålysetatene i Norge.

– Siemens og Motorola representerer en totalløsning på teknologi og utbyggingskompetanse. Alt myndighetene trenger å gjøre er å trykke på knappen når systemet er klart, sier salgsdirektør i Siemens Terje Hoemsnes.

Både Siemens og Motorola har levert en rekke telekom- og nødnettsystemer i Norge og for resten av Europa.

Siemens og Motorola har samarbeidet tidligere om krevende oppdrag. Ved oppstarten av Netcom samarbeidet partene om utbygging av GSM-nettet i Sør-Norge. I 2004 leverte de et Tetra-system for Athen, som ble satt i drift under sommer-OL. De hadde også det prestisjetunge oppdraget med å bygge sambandssystemet på hovedflyplassen på Gardermoen, som var et av de første Tetra-nett i verden.

Siemens vil lede gruppen, mens Tetra-infrastrukturen blir levert av Motorola. Siemens hevder å være landets største aktør innen utbygging av telekomprosjekter.

Siemens har blant annet bygget det landsdekkende mobiltelefonsystem for Netcom og det nye digitale togradiosystemet, GSM-R. I tillegg har Siemens leveransene av Tetra- systemer til det norske forsvaret.

Motorola er en hovedaktør innen virksomhetskritisk kommunikasjon, og har mer enn 75 års erfaring med å levere sikkert sambandsutstyr til politiet og andre nødetater verden over.

– Å bygge et nytt nødnett i Norge krever en helt spesiell kompetanse som tar hensyn til vanskelig topografi og lange avstander. Vi er opptatt av at radiodekningen skal være like god i grisgrendte strøk av landet som i byer og tett befolkede områder, framholder Hoemsnes.

Til toppen