Motorola spytter penger i Iridium

Hovedaksjonæren i satellittelefonselskapet Iridium, Motorola, tilbyr seg å putte 400 millioner dollar i selskapet, dersom eiere av obligasjoner til en verdi av 1,5 milliarder dollar bytter disse for en aksjepost tilsvarende 25 prosent av selskapet.

Hovedaksjonæren i satellittelefonselskapet Iridium, Motorola, tilbyr seg å putte 400 millioner dollar i selskapet, dersom eiere av obligasjoner til en verdi av 1,5 milliarder dollar bytter disse for en aksjepost tilsvarende 25 prosent av selskapet.

Ifølge Bloomberg News foreslår Motorola å redusere den finansielle byrde Iridium må bære uten å være i stand til å finansiere den. I bakgrunnen lurer konkursspøkelset.

Motorolas forslag vil samtidig øke selskapets aksjepost i Iridium fra dagens 18 prosent til 40 prosent. Selskapet vil imidlertid ikke kommentere saken. De andre aksjonærene i Iridium må finne seg i å redusere sine aksjeposter om Motorola og obilgasjonseiernes andeler skal øke. Allerede den 15. august må Iridium ut med 90 millioner dollar i renter på obligasjonene, og minst 90 prosent av eierne må aksepere planen for at den skal kunne la seg realisere.

Det er imidlertid maktpåliggende for Motorola å berge Iridium fra total kollaps. Selskapet har garantert for 2,2 milliarder dollar, men har så langt bare skrevet av 126 millioner dollar. Om Motorola må innfri sine garantier overfor Iridium vil det bli en økonomisk katastrofe for selskapet.

Iridiums finansdirektør, Leo Mondale, bekrefter at det pågår forhandlinger med kreditorene.

En løsning må være på plass senest 11. august.

Motorolas forslag kommer for å styrke økonomien i Iridium tilstrekkelig, slik at selskapet unngår rettslig konkursbehandling noe som ikke bare koster penger, men som også tar tid.

Iridium er blitt et begredelig kapittel i Motorolas historie. Aksjeverdien på det børsnoterte satellittelefonselskapet er redusert med 90 prosent på ett år, og handles i dag for rundt seks dollar.

Til toppen