Motorola stevnes for 50 milliarder etter Iridium-konkurs

En amerikansk konkursdomstol har gitt flere kreditorer medhold i at Motorola må anses som selskapet som hadde den reelle kontroll i Iridium, og som også står som ansvarlig for Iridiums forpliktelser. Nå venter søksmål på nærmere 50 milliarder kroner.

Iridium ble begjært konkurs i 1999 og siden er boet solgt til et nytt selskap som driver tjenesten videre.

Men kreditorer og aksjonærer i det gamle Iridium-selskapet har gått videre med saken, med den begrunnelse at Motorola Inc, selv om selskapet bare satt med en eierandel i Iridium på 20 prosent, i realiteten satt med full kontroll også etter børsintroduksjonen av Iridium-aksjen i 1997.

Ifølge New York Times har långivere og kreditorer nå fått rettslig kjennelse for at en kan anse Motorola som ansvarlig for Iridiums forpliktelser.

Kreditorer har lenge ment at lån og kreditter til Iridium i realiteten var lån og kreditter gitt til Motorola.

Det siste året har kreditorer og tidligere eiere kranglet om hvem som skulle ta støyten med å prøve saken for retten, og også den striden er nå løst ved etablering av et eget selskap med en kapital på 47 millioner dollar som skal forestå søksmålet mot Motorola.

Søksmålet vil beløpe seg til nærmere to milliarder dollar i direkte erstatning. I tillegg kommer 3,5 milliarder dollar for skader påført investorer i Iridium.

Til sammen beløper erstatningskravet seg til nærmere 50 milliarder kroner.

Dette kommer på et svært dårlig tidspunkt for Motorola som for to uker siden varslet at en i første kvartal neppe ville tjene penger.

Investorene bak Iridium har fått lite igjen for sine investeringer på mellom fem og syv milliarder dollar etter at satellittsystemet åpnet i 1998.

Målet var å ha én million kunder i fjor på denne tid. Resultatet ble 55.000 og en dundrende konkurs som seilte rett inn på topp 20-listen over amerikanske kunkurstap med en samlet gjeld på 4,4 milliarder dollar.

80 satellitter ble værende igjen i sine lave jordbaner, og ble med et nødskrik berget fra destruksjon da den tidligere PanAm-sjefen Dan Colussy, dukket opp i fjor høst som leder av et konsortium som kjøper restene for det relativt beskjedne beløpet 25 millioner dollar etter vel ett års konkursbehandling.