Motorola taper på mobil

Selskapet går i pluss, men avdelingen for mobiltelefoner taper stadig mer.

Selskapet går i pluss, men avdelingen for mobiltelefoner taper stadig mer.

Motorolas tall for junikvartalet viser at omsetningen falt 7,4 prosent til 8,08 milliarder dollar sammenliknet med samme kvartal i fjor, mens resultatet var pluss 4 millioner dollar mot et tap på 28 millioner dollar i fjor.

Motorola har som langsiktig plan å dele seg i to, ved å flytte alt som har med mobiltelefoner å gjøre over i et nytt selskap. Vilkåret for delingen er at driften innen avdelingen for mobiltelefoner i det minste går i null. I junikvartalet gikk driften med et underskudd på 346 millioner dollar, mot 332 millioner dollar i junikvartalet i fjor.

Da tallene ble presentert, ble det opplyst at målet er å realisere delingsplanen innen halvannet år.

Selskapet har fortsatt en global markedsandel innen mobiltelefoner på rundt 9,5 prosent, målt i antall solgte enheter. Prisfallet på mobiltelefoner tvinger Motorola til å redusere kostnader. Selskapets har en plan for å kutte kostnadene med én milliard dollar i 2008, hvorav 600 millioner dollar skal komme innen mobiltelefoner. Det ble opplyst at denne planen er i rute.

I tillegg til mobiltelefoner, lager Motorola utstyr for nettverk innen tele og kabel, samt dataskannere og walkie-talkiesystemer.

    Les også:

Til toppen