Motsatt syn på databasemarkedet

De to ledende analyseselskapene IDC og Gartner har stikk motsatt syn på hvordan databasemarkedet utviklet seg i 2002.

Både IDC og Gartner har utgitt oversikter over utviklingen av det internasjonale markedet for relasjonsdatabaser, et prestisjemarked der det konkurreres hardt mellom IBM DB2, Microsoft SQL Server, NCR Teradata, Oracle og Sybase (i alfabetisk rekkefølge).

Rapportene viser at de to analyseselskapene er uenige om praktisk talt alt: størrelsen på markedet, den generelle utviklingen i markedet, og markedsandelene til de enkelte aktørene.

Om størrelsen på markedet er avviket uforklarlig stort. Gartner sier 6,6 milliarder dollar i 2002. IDC mener det var på 13 milliarder dollar, nesten dobbelt så mye.

Om utviklingen av markedet mener Gartner at det har krympet med 7 prosent. IDC mener det har stått nærmest stille, med en vekst på snaue 0,7 prosent.

Om forholdet mellom aktørene mener Gartner at IBM har erobret førsteplassen fra Oracle, og at markedsandelene har utviklet seg fra 39,7 prosent for Oracle og 33,9 prosent for IBM i 2001, til 33,9 prosent for Oracle og 36,2 prosent for IBM. IDC mener derimot at Oracle beholder førsteplassen med god margin, med andelsfall fra 41,7 prosent i 2001 til 39,3 prosent i 2002, selv om IBM tar inn på med andelsøkning fra 31,0 prosent i 2001 til 33,6 prosent i 2002.

Ifølge Gartner kommer IBMs erobring av førsteplassen trass i nærmere en prosent nedgang i omsetningen, fordi Oracle faller nesten 21 prosent. Ifølge IDC beholder IBM andreplassen trass i en økning av omsetningen på 9,0 prosent, mens Oracle faller 5,0 prosent.

Bare når det gjelder den relative omsetningsøkningen til Microsoft og NCR er de to analyseselskapene noenlunde enige.

Om Oracle sier IDC at tilbakegangen skyldes vesentlig to forhold: Den vanskelige økonomien de to siste åra har gjort at kunder både har utsatt oppgraderingen, og ikke brukt alle lisensene de opprinnelig hadde tenkt.

Om IBM sier Gartner at nysalget DB2 har vokst sterkt på stormaskiner, men gått kraftig tilbake på minimaskinene iSeries (tidligere kjent som AS/400). IDC peker på at lisensmodellen til IBM krever regelmessig fornyelse, og at dette skaper en jevn flom av inntekter.

IDC mener Microsoft stadig eier databasemarkedet for små og mellomstore bedrifter, mens Oracle og IBM begge sliter med å få et fotfeste der. Microsoft har effektive salgskanaler der omsetningen kan øke uten særlig økning i kostnader, mener IDC.

I fjor på disse tider var det en tilsvarende mangel på samsvar mellom IDC og Gartner i vurderingen av det globale databasemarkedet i 2000 og 2001.

    Les også:

Det bør bemerkes at det ikke er samsvar mellom Gartner-tallene for 2001 slik de ble offentliggjort i fjor, og slik de gjengis i år. En sammenlikning viser at Gartner har nedjustert anslagene over 2001-omsetningen til IBM fra 3,06 milliarder dollar til 2,42 milliarder dollar, og til Microsoft fra 1,44 milliarder dollar til 1,02 milliarder dollar. Gartners anslag over Oracles omsetning har ikke endret seg. Poenget er at Oracle-tallene kan leses direkte av selskapets regnskaper, mens databaseomsetningen til IBM og Microsoft bygger på usikre anslag. Nedjusteringen innebærer at Gartner i år mener at Oracle var markedsledende i 2001, mens de i fjor mente at IBM var markedsledende det året. Det gis ingen forklaring i årets Gartner-rapport på dette forholdet.

Til toppen