Motstanderne kan for lite om Open XML

Shahzad Rana mener motstanderne av Open XML ikke har tilstrekkelige kunnskaper.

Motstanderne kan for lite om Open XML

Shahzad Rana mener motstanderne av Open XML ikke har tilstrekkelige kunnskaper.

Shahzad Rana, kjent norsk IT-gründer, sier til digi.no at han er opprørt over at mye av argumentasjonen mot Open XML bygger på manglende kunnskaper.

Han viser spesielt til artikkelen der Nuug-leder Petter Reinholdtsen mener Microsoft Office 2007 ikke produserer dokumenter i ekte Open XML.

    Les også:

I artikkelen viser Reinholdtsen til et innlegg av Stéphane Rodriguez: OOXML is defective by design.

I dette innlegget går Rodriguez gjennom flere eksempler der han viser at manuell redigering av regneark produsert i XML-format av Office 2007, gjør at Microsoft-applikasjonen ikke lenger er i stand til å lese dokumentet, selv om redigeringen følger spesifikasjonen for Open XML.

– Jeg har gjort det samme som Rodriguez, og fått det til å fungere, sier Rana.

I en e-post til digi.no utdyper Rana dette slik:

Det Rodriguez gjør er å bruke en gammel og velkjent taktikk, nemlig prøve og feile. Det er ikke uvanlig å forsøke å gjøre ting på enkleste måte og se om det virker, i håp om å slippe å lese seg til det fra en spesifikasjon eller dokumentasjon. Det er ikke nødvendigvis noe i veien med det, man kan lære mye ved å prøve seg fram. Men med prøving følger ofte feiling. De fleste av oss har vel vært i en situasjon hvor vi har vært nødt til å bite i det sure eplet og se i manualen, og funnet ut at ting må gjøres på en gitt måte eller i en bestemt rekkefølge.

Rodriguez finner også at ting ikke virker ved første forsøk, men reagerer negativt på at virkeligheten ikke stemmer overens med hans antagelser. Forklaringen er å finne i spesifikasjonen (i denne sammenheng i ”Fundamentals” for regneark, begrenset til 50 sider om dokumenter og relasjoner mellom disse), og her finner han også svaret, uten å la seg blidgjøre av det.

Dette gjentar seg når han forsøker å slette elementer i et XML-dokument og flagger det som et problem at Excel protesterer, til tross for at forklaringen er noe så grunnleggende som at han med dette gjør dokumentet ugyldig ut fra XML-skjemaet. Hadde han gjort sine endringer i henhold til skjemaet ville Excel ha åpnet dokumentet uten problemer.

Problemet er som sagt ikke selve fremgangsmåten, men hvilke konklusjoner man trekker når ting ikke fungerer, og det er her Rodriguez bommer. Prøving og feiling er helt greit for å lete seg fram og lære underveis, men det fungerer dårlig som metode for en seriøs vurdering av et standardiseringsforslag.

Det er beklagelig at norske motstandere av Open XML ikke har satt seg ned og testet eksemplet som Rodriguez bruker. Det som står på Rodriguezs site bekreftet deres forutinntatte holdning og dermed har de bare valgt å tro på det de leser.

Her kan du lese hvordan Rana bruker den samme framgangsmåten som Rodriguez, og Excel leser den redigerte Open XML-filen uten problemer: Excel forholder seg korrekt til Open XML.

Rana avviser også påstanden om at «i henhold til Ecma 376 skal Open XML være fri for VML».

– Dette er direkte feil. Men det som først og fremst gjør at man reagerer er at dette er alt annet enn bortgjemt og perifer informasjon: VML er en av 8 hovedkapitler i hoveddokumentet i Open XML-spesifikasjonen. Dette setter fingeren på et grunnleggende problem i debatten, nemlig at svært mange synes ikke å finne det bryet verd å sette seg inn i detaljene selv, men tvert imot støtter seg til ukritisk gjengivelse av andres påstander.

Og han legger til:

– At Microsoft ikke klarte å porte over VML-kode i Office 2007 til DrawingML er ingen hemmelighet. Dette har vært kjent siden oktober 2006. Office 2007 sin bruk av VML er i henholdt til Open XML spesifikasjonen selv om spesifikasjonen sier at VML er for legacy bruk.

Til toppen