Mozilla legger om planene

Mozilla.org-prosjektet vil i framtiden satse på en raskere og mindre omfattende kode for Mozilla-nettleseren. Blant annet skal e-postklienten skilles ut.

Mozilla.org-prosjektet vil i framtiden satse på en raskere og mindre omfattende kode for Mozilla-nettleseren. Blant annet skal e-postklienten skilles ut.

Selv om Mozilla-nettleseren etter hvert er blitt et populært produkt, klager mange over at nettleseren er for tung. Som kjent er ikke Mozilla en ren nettleser, men inkluderer også blant annet klienter for e-post og nyhetsgrupper.

Mozilla.org-prosjektet mener at tiden nå er inne for å tenke nytt og har opprettet et nytt "veikart" for hvilken retning utviklingen skal følge i tiden framover.

Nettleserprosjektet vil derfor nå fokusere på et mindre og raskere kodebase. Ifølge den nye planen, vil Mozilla.org ikke lenger benytte verktøysettet XPFE (Cross-Platform Front End) for å lage brukergrensesnittet til nettleseren. I stedet vil den viktigste Mozilla-koden komme fra Phoenix-prosjektet, som er en strippet utgave av Mozilla skrevet merd XUL (Extensible User Interface Language). XUL, som ble introdusert for fire år siden av Netscape og Mozilla, viser nettleseren med standard web-teknologier i stedet for plattformspesifikke programmeringsspråk.

Tanken er å redusere størrelsen på hovedkoden til Mozilla. Den grunnleggende koden vil ha mindre funksjonalitet enn dagens, men det vil bli opprettet en metode som gjør det mulig å legge til egenskaper etter behov.

Det planlegges også å lage et selvstendig e-postklienten til Phoenix. Arbeidet med en slik e-postklient er allerede påbegynt gjennom Minotaur-prosjektet, men denne er ikke basert XUL-verktøysettet som benyttes av Phoenix. Det nye prosjektet vil trolig få navnet Thunderbird.

Den grunnleggende retningsendringen vil trolig først skje etter at Mozilla 1.4 er kommet ut. Dette ventes å skje i slutten av mai år. Versjon 1.6, som tar i bruk den nye arkitekturen, ventes å bli ferdig i august.

Betydelig mer detaljer om Mozilla.orgs planer finner du på denne siden.

Til toppen