Mozilla tetter «svært kritiske» hull

Brukere av Firefox og Thunderbird bør installere fikser så fort som mulig.

Mozilla tetter «svært kritiske» hull

Brukere av Firefox og Thunderbird bør installere fikser så fort som mulig.

Ifølge IT-sikkerhetsselskapet Secunia har Mozilla oppdaget og framstilt fikser for to ulike sikkerhetshull. Begge betegnes som «svært kritiske».

En serie sårbarheter i Thunderbird 2.x gjør brukere mottakelige for systemkapring og tjenestenekt.

Den andre feilen gjelder Mozilla-produkters håndtering av CSS-objekter. Den gjør Firefox 2.x og 3.2, samt Thunderbird 2.x og Seamonkey 1.1x mottakelige for systemkapring.

Nærmere beskrivelse, og oppskrift for oppdatering, er gitt i Secunias advarsler: Mozilla Thunderbird Multiple Vulnerabilities og Mozilla Products CSS Objects Handling Code Execution.

    Les også:

Til toppen