Mozilla tetter «svært kritiske» hull

Mozilla tetter «svært kritiske» hull

Brukere av Firefox og Thunderbird bør installere fikser så fort som mulig.

Ifølge IT-sikkerhetsselskapet Secunia har Mozilla oppdaget og framstilt fikser for to ulike sikkerhetshull. Begge betegnes som «svært kritiske».

En serie sårbarheter i Thunderbird 2.x gjør brukere mottakelige for systemkapring og tjenestenekt.

Den andre feilen gjelder Mozilla-produkters håndtering av CSS-objekter. Den gjør Firefox 2.x og 3.2, samt Thunderbird 2.x og Seamonkey 1.1x mottakelige for systemkapring.

Nærmere beskrivelse, og oppskrift for oppdatering, er gitt i Secunias advarsler: Mozilla Thunderbird Multiple Vulnerabilities og Mozilla Products CSS Objects Handling Code Execution.

    Les også:

Til toppen