Mozilla til angrep på de låste økosystemene

Presenterer omfattende planer for 2012, inkludert Firefox.

Mozilla til angrep på de låste økosystemene
Bilde: Mozilla

Mozilla presenterte i helgen et sett med veikart for stiftelsens ulike webrelaterte prosjekter. Verden har endret seg betydelig siden Mozillas sentrale oppgave var å tilby et alternativ til Internet Explorer. Riktignok er Microsofts nettleser fortsatt den mest brukte, men markedsandelen er nesten halvert. Konkurransen er hardere enn noen sinne – dels på grunn av Google Chrome og dels fordi brukermassen er i ferd med å forskyves fra pc-er og over på mer mobile enheter.

Selv om Mozilla er i gang med å skaffe seg flere bein å stå på enn Firefox (og i mindre grad Thunderbird), så er det liten tvil om at Firefox er hovedproduktet. Mozilla lover at utviklingen av nettleseren på ingen måte vil stoppe opp.

Firefox-funksjonalitet

Nyhetene som kommer i Firefox er delt inn i flere hovedkategorier. Den ene kategorien handler om å gi brukerne mer kontroll over sitt eget liv på nettet. Firefox skal få funksjonalitet som skal hjelpe brukerne med å se og kontrollere hvordan de blir sporet på weben, hvordan de raskere og enklere kan dele innhold på tvers av ulike sosiale nettverkstjenester, samt gi brukerne mer kontroll over innloggingsprosesser på nettesteder.

Et annet område hvor det er rom for forbedringer, er knytte til nettleserens ressursbruk og stabilitet. Mozilla vil bruke mer ressurser på å luke ut slike problemer og sørge for at nettleseren bruker mindre minne.

De ulike utgavene av Firefox vil bli integrert med de øvrige tjenestene Mozilla har under oppseiling, og Mozilla vil komme med flere versjoner av nettleseren. Dette inkluderer versjon tilpasset Metro-grensesnittet i kommende Windows 8. Et svært tidlig konseptbevis skal gjøres klart i andre kvartal, mens alfa- og betaversjoner kan ventes i andre halvdel av 2012.

Mozilla har alltid ligget i godt an når det gjelder å ta i bruk nye webstandarder, og stiftelsen har kommet med en hel del teknologier som vil bli en del av HTML5 og tilhørende standarder. Mozilla lover å fortsette med dette også i år.

Blant den nye funksjonaliteten som loves i 2012, er oppdatering av nettleseren uten at brukeren på noe tidspunkt skal måtte godkjenne oppdateringen eller skrive inn passord, jevnere skrolling av sidene, en standard «hjemmefane» for det viktigste brukerinnholdet, innhold også i nye faner, integrert PDF-viser, JavaScript-motoren IonMonkey, integrert oversettelse av websidene samt bedre håndtering av plugins og utvidelser.

En ny funksjon som kommer til høsten er «Log in to Firefox», som ved hjelp av synkroniseringsteknogi og Verified Email-standarden. I teorien skal dette bety at brukeren bare trenger å skrive inn ett passord – når nettleseren åpnes, og deretter får tilgang til alle tjenester ved hjelp av et felles, brukersentrert innloggingssystem som foreløpig har kodenavnet BrowserID. IDen tar utgangspunkt i brukerens verifiserte epostadresse og leverandøren av denne.

Apps

Mozilla har flere ganger advart mot økosystemene som store aktører som Apple, Google, Microsoft og Amazon bygger opp omkring selskapenes respektive smartmobil- og nettbrettplattformer, hvor bruken av tjenester og applikasjoner til dels krever at man har en enhet eller nettleser fra gitte leverandører.

De største økosystemene for smartmobiler og nettbrett, ifølge Mozilla.
De største økosystemene for smartmobiler og nettbrett, ifølge Mozilla. Bilde: Mozilla

Mozilla mener at weben bør være både utviklingsplattformen og markedsplassen. Sentral i dette er WebRT, et system for kjøring av installerte webapplikasjoner som integrerer applikasjonene med plattformspesifikke programmerings- og brukergrensesnitt. Applikasjonene vil kjøres i en webrenderingmotor som er tilgjengelig i systemet. Tanken er å tilby WebRT til i alle fall til Windows, Mac, Linux, Android, systemer med Microsofts Metro-grensesnitt og trolig også iOS.

Mozilla skal også tilby en felles applikasjonsmarkedsplass for både pc-er, mobiler og nettbrett, hvor utviklere kan distribuere eller selge kryssplattform-applikasjoner som kan installeres og kjøres på «alle» enheter, uavhengig av det underliggende operativsystemet. Markedsplassen skal tilbys i år.

Boot to Gecko

Mozilla jobber fortsatt med å få ferdig mobiloperativsystemet Boot to Gecko (B2G), et prosjekt som ble offentliggjort i fjor sommer. Tanken er at nettleseren med sin støtte for HTML, CSS og JavaScript kjøres mer eller mindre rett på maskinvaren, uten behov for et mellomliggende operativsystemlag. Etter veikartet å dømme, skal B2G bli produksjonsklar i andre kvartal.

En oversikt over alle veikartene i Mozilla, finnes på denne siden.

    Les også: