Mozilla vurderer webvideo på nytt

Tar til orde for å støtte H.264 i Firefox likevel.

Mozilla vurderer webvideo på nytt
Mozilla vurderer om Firefox og andre produkter basert på Gecko-motoren skal kunne ta i bruk codecer for blant annet MP3 og H.264 dersom de tilbys av operativsystemet.

Idealisme er vel og bra, men virkeligheten fungerer ikke alltid som idealistene ønsker. Det er også tilfellet for Mozilla som nå ser ut til å være i ferd med å endre standpunkt når det gjelder støtte for videocodecen H.264.

Mozilla er blant nettleserleverandørene som ikke har villet støtte H.264 fordi teknologien, i motsetning til de fleste andre standarder på nettet, tynget av patentrettigheter som ikke tilbys roaltyfritt. I stedet støtter Firefox de royaltyfrie videoformatene Ogg Theora og WebM. Men disse støttes ikke av nettleserne til Microsoft og Apple.

I dette innlegget tar Andreas Gal, forskningsdirektør hos Mozilla, til orde for at Gecko-motoren, som brukes av blant annet Firefox, får maskinvareakselerert støtte for dekoding av lyd og video ved at motoren bruker dekodere som allerede finnes tilgjengelig i systemet. I første rekke tenker han på mobile systemer som Boot2Gecko – Mozillas planlagte mobilplattform – og Firefox for Android. Dersom fellesskapet omkring Mozilla gir klarsignal for dette, kan slik støtte være på plass allerede innen noen få uker.

– Det er virkelig ingen begrunnelse for å stoppe brukere fra å benytte systemdekodere som allerede finnes på enheten, så vi vil ikke filtrere noen formater, skriver Gal.

De fleste moderne smartmobiler har maskinvarestøtte for H.264, noe som bidrar til raskere og mer energieffektiv inn- og avspilling av video basert på denne teknologien. En del systembrikker har også støtte for WebM, men det er ikke like utbredt. Det er heller ikke WebM-formatet i forbindelse med HTML-basert videovisning. De aller fleste benytter H.264.

– Jeg tror ikke at dette i noen betydelig grad vil endre vårt ståsted i forhold til åpen video. Vi vil fortsette å promotore og støtte åpne codecer, men når og hvor eksisterende codecer allerede er installer på enhetene, vil vi ta dem i bruk for å tilby folk den best mulige opplevelsen, skriver Gal.

På pc-siden er situasjonen ikke like enkel. Mens codec-støtten i smartmobiler er temmelig homogen, er det store forskjeller mellom desktop-operativsystemene. For eksempel skal ikke Windows XP tilby tilgang til eventuelt installerte H.264-codecer, noe for eksempel Windows 7 gjør. Spørsmålet er hvordan webutviklere skal forholde seg til dette. Men Gal mener at for eksempel Adobes Flash Player tilbyr alle de relevante codecene og at disse kan gjøres tilgjengelige gjennom et egne grensesnitt. Men dette vil trolig kreve en endring fra Adobes side.

Mac OS X har integrert H.264-støtte. På Linux-maskiner kan dette tilbys blant annet ved hjelp av GStreamer.

Mye tyder på at Mozilla vil ende opp med å tilby støtte for codecer som tilbys via det underliggende operativsystemet, men det avgjørelsen ser i skrivende stund ikke ut til å ha falt ennå.

    Les også: