MP3-dom koster Microsoft milliarder

MP3-dom koster Microsoft milliarder

Microsoft er dømt til milliard-erstatning for påstått misbruk av MP3-patenter.

Det digitale lydformatet MP3 er så utbredt at de fleste oppfatter det som fritt tilgjengelig.

Det er ikke tilfellet: Formatet ble utviklet tidlig på 1990-tallet, og tyske Fraunhofer Institut hevdet at de hadde rettighetene. De har samarbeidet med franske Thomson om å kreve inn lisenspenger. Microsoft betalte i sin tid 16 millioner dollar til Fraunhofer for sin MP3-lisens.

Det juridiske grunnlaget for Fraunhofers eierskap til MP3-formatet bestrides av Alcatel: Under utviklingsfasen var Bell Labs en viktig aktør, og bidro blant annet med patentert komprimeringsteknologi. Bell Labs ble siden en datter av Lucent, som Alcatel kjøpte i fjor.

Uenigheten mellom Lucent og Fraunhofer om rettighetene til MP3 dukket først opp i rettssystemet tidlig i 2003. Lucent anla sak i San Diego mot PC-leverandørene Dell og Gateway med påstand om at de misbrukte rettigheter nedfelt i 15 MP3-relaterte patenter, fordi de solgte PC-er med forhåndsinstallert Windows Media Player, Microsofts mediespiller.

I april 2003 ble Microsoft en del av saken: Selskapet gikk til retten for å få en kjennelse om at verken Microsoft eller noen av deres kunder har overtrådt MP3-relaterte patentrettigheter, og at patentene til grunn for søksmålet fra Lucent er ugyldige.

Striden har ballet på seg, og per i dag er seks ulike domstoler i San Diego, med hver sin jury, opptatt av å gå gjennom det som finnes av MP3-relaterte patenter.

I går falt den første kjennelsen i denne striden: Microsoft ble kjent skyldig i å ha overtrådt Alcatels (Lucents) patenter, og dømt til å betale 1,52 milliarder dollar i erstatning.

I en uttalelse fra Microsoft heter det at kjennelsen «har ingen støtte i verken lovverk eller fakta». Selskapet vil be dommeren sette kjennelsen til side, og anke saken dersom så ikke skjer.

Alcatel sier seg svært fornøyd med avgjørelsen.

Det er interessant å merke seg at Microsoft i denne saken nærmest har tatt på seg rollen som allemannsrettens forsvarer.

Microsoft kjemper for dagens ordning, der de som vil utnytte MP3-formatet kommersielt, betaler beskjedne lisensavgifter til Fraunhofer. Det er denne praksisen som har gjort MP3-formatet så utbredt. Alcatel har derimot påtatt seg å videreføre Lucents angrep på denne ordningen: Vinner de fram mot Microsoft, står de fritt til å kreve lisenspenger fra alle som utnytter MP3-formatet kommersielt. Det vil i praksis si alle som framstiller mediespillere, både som programvare og som maskinvare.

Alcatel har ikke villet kommentere hva slags følger en eventuell endelig seier over Microsoft vil få for andre som tjener penger på MP3-spillere.

En ekspert i patentrett sier til Wall Street Journal at striden langt fra er over, og viser til at 40 til 50 prosent av alle amerikanske kjennelser i patentsaker omgjøres etter anke.

Beløpet på 1,52 milliarder dollar er beregnet med utgangspunkt i den gjennomsnittlige salgsprisen av Windows-PC-er som ble levert i perioden fra mai 2003 til ut 2005. I tillegg til å mene at kjennelsen er feil, sier Microsoft at beløpet er «skandaløst høyt».

Til toppen