MP3 får kopibeskyttelse

I løpet av 2004 vil det bli mulig å kopibeskytte MP3-filer.

I løpet av 2004 vil det bli mulig å kopibeskytte MP3-filer.

Det populære musikkfilformatet MP3 skal i løpet av året oppdateres slik at det blir mulig å hindre uautorisert kopiering av filene. Dette fortalte Rocky Caldwell, markedsdirektør for teknologi i Thomson, til News.com i forrige uke.

Thomson og Fraunhofer Institute eier patentene bak MP3-formatet, men lisensierer det ut til de som måtte ønske å tilby produkter med støtte for formatet.

Nå ønsker selskapene at filformatet også skal kunne benyttes av betalingstjenester for nedlasting av musikk. Det kreves da at filene er beskyttet mot piratkopiering. I dag benyttes for det meste formater som avhenger av avspillere som for en stor del bare tilbys av én eller noen få leverandører, blant annet Microsoft, Apple eller RealNetworks.

- Digital distribusjon vil etter hvert bli et betydelig massemarked, sier Caldwell til News.com.

- Vi tror det vil betjenes godt av løsninger for digital rettighetshåndtering som er basert på standarder. Ingen andre ser ut til å foreslå dette.

Ifølge News.com vil teknologien for rettighetshåndtering som Thomson og Fraunhofer skal ta i bruk, for en stor del være basert på åpne standarder som også Moving Picture Experts Group (MPEG) og Open Mobile Alliance slutter seg til. Bruken av kopibeskyttelsesteknologien skal være gratis for alle som lisensierer MP3-formatet. Dette betyr trolig at de fleste produkter som støtter MP3 i dag, vil kunne oppdateres til å støtte kopibeskyttelsesteknologien uten større kostnader for produsentene og brukerne.

Ifølge Caldwell er Thomson og Fraunhofer nå i samtaler med både brikkeprodusenter og musikkdistribusjonstjenester for å få disse til å støtte og ta i bruk den nye teknologien.

Caldwell mener at det vil komme produkter og tjenester som støtter det beskyttede MP3-formatet innen slutten av 2004.

Til toppen